h

Jongeren te vaak gevraagd om legitimatie

21 januari 2007

Jongeren te vaak gevraagd om legitimatie

ROOD, de jongerenclub van de SP, deed de afgelopen maanden onderzoek naar de omgang van de politie met jongeren in Nijmegen. Ruim 80% van de jongeren is wel eens gevraagd om legitimatie. Daarnaast heeft tweederde van de Nijmeegse jeugd een negatief beeld van de politie. Deze en meer bevindingen staan in het rapport 'Enquête omgang politie en jongeren Nijmegen' dat maandag 22 januari gepresenteerd wordt aan SP Tweede Kamerlid Jan de Wit.

Jan de WitROOD heeft vanaf de zomer verschillende wijken in Nijmegen bezocht om daar met jongeren op straat te praten over hun ervaringen met de politie. Aanleiding hiervoor was een aantal klachten van jongeren over de politie. Voorzitter van ROOD Nijmegen Wouter Groot Koerkamp: “De jongeren vertelden ons dat de politie zich erg negatief gedroeg tegenover jongeren, daarnaast zou de politie erg vaak om legitimatie vragen. Wij namen deze klachten erg serieus en zijn een onderzoek begonnen.” De bevindingen van het onderzoek staan in het rapport “Enquête omgang politie en jongeren” dat maandag 22 januari bij een ledenbijeenkomst van ROOD in ontvangst zal worden genomen door SP Tweede Kamerlid Jan de Wit.

In het totaal heeft ROOD jongeren gesproken uit meer dan 20 delen van Nijmegen. De belangrijkste bevinding van het rapport is dat 80% van de jongeren wel eens is gevraagd om legitimatie. Dit is een zeer hoog percentage aangezien de politie eigenlijk alleen in geval een concrete verdenking om een identificatiebewijs zou moeten vragen. Uit de antwoorden van de jongeren bleek dat dit vaak niet het geval was. De politie gaf regelmatig zwakke of ongeldige redenen voor het vragen naar een identificatiebewijs. Zo werd bijvoorbeeld als reden gegeven dat agenten wilden weten met wie ze te maken hadden of dat er sprake was van een routinecontrole. Alex de Jong, mede auteur van het rapport: “Dit lijkt de richting op te gaan van de controlemaatschappij waar al voor de invoering van de identificatieplicht voor werd gewaarschuwd.”

Tweederde van de jongeren is negatief over de politie. Veel gehoorde klacht is dat de politie zich onnodig provocerend en met veel machtsvertoon opstelt tegenover jongeren. Ondanks dat veel jongeren geen hoge dunk hebben van de politie, dienen maar weinig een klacht in. Iets meer dan 17% weet waar ze een klacht moeten indienen over de politie.

Ruim 40% van de jongeren denk dat hun etnische achtergrond te maken heeft met de manier waarop de politie met ze omgaat. Bij allochtone jongeren is dit zelfs ruim 60%. De Jong: “Dit is een schrikbarend hoog percentage. Hoewel allochtone jongeren niet vaker om legitimatie worden gevraagd dan autochtone jongeren is er duidelijk wel iets aan de hand. De verhoudingen tussen de allochtone jeugd en de politie is blijkbaar erg slecht. Er moet duidelijk worden geïnvesteerd in betere communicatie tussen beide groepen.”

ROOD Nijmegen
Lees het rapport: 'Enquête omgang politie en jongeren Nijmegen'

U bent hier