h

ROOD-onderzoek vraagt om reactie college

31 januari 2007

ROOD-onderzoek vraagt om reactie college

De SP wil een reactie van het college op het onderzoek dat de jongeren van ROOD hebben gedaan naar de omgang tussen jongeren en de politie. Met name de negatieve houding van jongeren ten opzichte van de politie baart de SP zorgen.

Hans van Hooft jr.In een serie schriftelijke vragen geeft de SP de knelpunten aan. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: ”We hebben als SP vier conclusies getrokken, namelijk dat de verhouding tussen jongeren en de politie verbeterd moet worden, daar waar jongerenvoorzieningen in de wijk zijn er minder overlast van jongeren is, jongeren onevenredig vaak (onterecht) om hun ID-bewijs wordt gevraagd en dat het optreden van de politie op basis van het samenscholingsverbod onder de loep moet worden genomen.”

Meest schokkende resultaat is de negatieve houding van jongeren ten opzichte van de politie. Van Hooft jr.: “Bijna 60% van de ondervraagde jongeren heeft een negatieve houding. Dat vraagt om een aanpak. Wat ons betreft gaat de politie in gesprek met de jongeren om er achter te komen hoe dit kan. Het is ook belangrijk er voor te zorgen dat er in de wijken wat te doen is voor jongeren. Dit blijkt maar weer uit de resultaten van het onderzoek.”

Ook het samenscholingsverbod vraagt om een nadere uitwerking. Van Hooft jr.: “Voor het onderzoek van ROOD hebben we ambtelijk nagevraagd hoe dit verbod gebruikt wordt. Vanuit de ambtenaren kregen we het bericht dat het samenscholingsverbod ‘pas wordt ingezet als er op enigerlei wijze sprake is van een dreiging voor wanordelijkheden.’ De politie zegt echter dat ‘het samenscholingsverbod niet zozeer wordt gebruikt. Wel is het zo dat wij mensen (ook jeugd) bekeuren als zij zich ophouden in portieken, ingangen van winkels, passages, speeltuinen en dergelijke. Dit doen wij omdat wij veel meldingen hieromtrent krijgen.’ Deze antwoorden spreken elkaar tegen, want wordt er in de praktijk mee omgegaan zoals we het als gemeente bedoelen?”

De serie vragen van de SP aan het college is ook na te lezen. Hier wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die uit het ROOD-onderzoek naar voren zijn gekomen.

U bent hier