h

Rood in gesprek met blauw

6 maart 2007

Rood in gesprek met blauw

Het koste enige moeite, maar 2 maart was ROOD dan toch welkom bij de politie Nijmegen voor een gesprek over de resultaten van de door ROOD gehouden politie-enquête.

Uit dit onderzoek bleek dat de verhouding tussen jongeren en de politie in Nijmegen niet best is. Zo gaf tweederde van de ondervraagden aan een negatief beeld te hebben van de politie. Bovendien bleek ruim 80% wel eens om identificatie te zijn gevraagd, waarbij men in 80% van de gevallen van mening was dat deze eis onterecht was. Tevens heeft een groot deel van de allochtone jongeren het idee dat de manier waarop de politie met hen omgaat te maken heeft met hun etniciteit. Tijd dus voor een gesprek met de politie. Vrijdagmiddag werden we ontvangen door een communicatieadviseur en de districtschef van Nijmegen. Hoewel de politie aangaf onze kritische houding op prijs te stellen en het signaal serieus te nemen, hadden ze wel aanmerkingen op de resultaten van het rapport. Gezien de voor hen nadelige uitslag was dat natuurlijk niet verrassend. Voornaamste kritiek was dat de ondervraagden niet representatief waren voor de gehele Nijmeegse jongerenbevolking, omdat de enquêtes alleen op straat werden afgenomen. Nietemin scoorde de Nijmeegse politie slecht, reden genoeg om een aantal vragen te stellen. Hieruit kwam naar voren dat de politie zich moeilijk kon herkennen in het beeld dat door het rapport wordt geschetst. Zo liet districtschef Aart Garssen weten dat Nijmegen als een van de weinige steden nog werkt met agenten die speciaal zijn getraind in de omgang met jongeren. Gezien de toch slechte resultaten vraagt ROOD Nijmegen zich dan ook af of het probleem in andere steden wellicht nog groter is...
politie
Erkend werd wel dat agenten jongeren soms verkeerd benaderen, maar de politie was tevens van mening dat dit slechts incidenteel voorkwam onder het idee 'iedereen maakt fouten'. Een concreet voorbeeld;Jongeren werden in de wijken weggestuurd omdat er een samenscholingsverbod zou zijn. Uit navraag bleek echter dat Nijmegen een dergelijk verbod daar niet hanteert, een onterechte actie van de dienders dus, moest Garssen toegeven. Van misbruik van de identificatieplicht zou ook geen sprake zijn, hoewel veel jongeren hier kennelijk anders over denken. Meerderen van hen lieten weten dat om legitimatie werd gevraagd zonder dat er sprake was van concrete verdenking. Wel benadrukte de politie het belang van jongerencentra in te zien, het nut van deze ontmoetingsplekken bleek eveneens uit de enquête; de jeugd die hier regelmatig te vinden is heeft een aanmerkelijk positiever beeld van de politie. Hoewel beide partijen elkaar in het gesprek niet echt konden overtuigen meent ROOD met het rapport toch een duidelijk signaal te hebben afgegeven. ROOD zal hoe dan ook kritisch blijven kijken naar het optreden van de politie ten opzichte van de Nijmeegse jeugd. Wordt vervolgd..?

Download en lees het rapport

U bent hier