h

Geen politieke steun voor Nijmeegse asielzoekers

17 september 2005

Geen politieke steun voor Nijmeegse asielzoekers

Tijdens de gemeenteraad van 14 september heeft de SP een motie in stemming gebracht om de Nijmeegse asielzoekers te steunen. Jammer genoeg steunde geen enkele andere partij deze motie die een concrete verbetering voor de asielzoekers en een discussie over de manier van werken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op moest leveren.

Jola van Dijk Vanwege een functiewijziging van het Nijmeegse AsielZoekers Centrum (AZC) kregen zo’n 275 bewoners tijdens de vakantie te horen dat zij binnen drie maanden moesten verhuizen. Commissielid voor de SP, Jola van Dijk:”In onze ogen is deze verhuizing absoluut onacceptabel verlopen. De mensen kregen tijdens de vierdaagse feesten te horen dat ze binnen drie maanden moesten verhuizen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met sociale contacten, onderwijs of gezondheidszorg in Nijmegen. Bovendien konden door de zomervakantie de asielzoekers geen bezwaar maken bij de instanties.”

Aangezien na twee maanden pas 115 van de 275 asielzoekers daadwerkelijk verhuisd waren, probeerde de SP met een motie de situatie voor de overige 150 mensen te verbeteren. VluchtelingenWerk zou meer invloed moeten krijgen op de beslissingen van het COA. Wanneer het COA niet op deze eis in wilde gaan, mocht wat de SP betreft het AZC in Nijmegen niet langer open blijven. Van Dijk:”We willen onze asielzoekers zeker niet kwijt, maar zoals het COA nu met deze mensen omgaat vinden we echt schandalig. Aangezien we als gemeente bijna geen invloed hebben op het COA, is het volgens ons nodig om dit pressiemiddel in te zetten. Het is heftig, maar volgens ons niet té zwaar.”

Doordat de motie tijdens de raadsvergadering geen enkele steun gekregen heeft, is er voor de asielzoekers niets verbeterd. Van Dijk:”We wisten van te voren dat ons voorstel moeilijk lag. Maar we hadden niet verwacht dat de andere partijen het zonder echte discussie collectief af zouden stemmen. Zo is er niet eens een echte discussie over de gang van zaken ontstaan, terwijl dat toch wel het minste is wat we aan onze asielzoekers verschuldigd zijn.”

Lees de actuele motie

U bent hier