h

Oppositie komt met voorstellen voor een socialer, veiliger en schoner Nijmegen

19 oktober 2022

Oppositie komt met voorstellen voor een socialer, veiliger en schoner Nijmegen

Foto: Victor Sassen / Creative Commons

De Nijmeegse oppositiepartijen SP, PvdA, PvdD, VVD, CDA, GewoonNijmegen.Nu en ODV komen gezamenlijk bij de begrotingsbespreking begin november met zes voorstellen om Nijmegen nog socialer, veiliger en schoner te maken. Zij stellen voor om geld vrij te maken om sportclubs en (dieren)welzijnsorganisaties te ondersteunen bij de hoge energierekeningen waar zij mee te maken krijgen.

De partijen vragen het college om harde afspraken te maken met woningbouwcorporaties om hen te verplichten op alle geschikte daken zonnepanelen te leggen. Dat voelen huurders direct in hun portemonnee.

Op veel middelbare scholen zijn er steeds meer jongeren met mentale problemen en de oppositie wil dat de scholen hier concreet bij geholpen worden door in te zetten op meer jongerenwerk.

Ook willen de partijen dat de inzet van het aantal boa’s in wijken als Zwanenveld, Malvert en Tolhuis verhoogd wordt aangezien daar het veiligheidsgevoel afneemt en het aantal incidenten toeneemt (bron: stads- en wijkmonitor 2022).

Om de hittestress in de stad af te laten nemen en de vergroening van de leefomgeving te verbeteren kiest de oppositie voor nog meer bomen in de stad.

En de partijen vragen hun collega’s in de raad om zich uit te spreken tegen een mogelijke gascentrale op het Engie-terrein. Juist in deze tijd dient onze gemeente te kiezen voor het opwekken van duurzame en niet fossiele energie en zich te scharen achter de bewoners uit Nijmegen-West en Weurt.

Reactie toevoegen

U bent hier