h

Natuur en milieu

13 december 2010

Elfhonderd ondersteuningen binnen voor referendum over verkoop Heumensoord

Het aantal Nijmegenaren dat zich heeft uitgesproken voor het houden van een referendum over de verkoop van het bosgebied Heumensoord is de elfhonderd gepasseerd. Het actiecomité Red het Bos, een initiatief van de SP, is fel tegen de plannen van het gemeentebestuur om het bos te verkopen aan waterleidingbedrijf Vitens en roept daarom op tot een referendum over de geplande verkoop.

Lees verder
22 oktober 2010

Eerste 200 ondersteuningen voor referendum Heumensoord

Afgelopen week is actiecomité Red het Bos van de SP begonnen met het verzamelen van ondersteuningen voor een referendum over de verkoop van het bos Heumensoord. Binnen een paar dagen hebben al zo’n 200 mensen het referendumverzoek ondersteunt. Mensen die ook een referendum willen over de verkoop van Heumensoord kunnen het verzoek ondersteunen op www.redhetbos.nl of bij een van onze vrijwilligers die de komende tijd op diverse plaatsen in de stad zijn te vinden.

Lees verder
8 oktober 2010

Red het Bos en “Robin Wood” brengen petitie naar Jan van der Meer

Maandag 11 oktober om 17:00 uur zal Hans van Hooft namens actiecomité Red het Bos een petitie tegen de verkoop van Heumensoord aanbieden aan wethouder Jan van der Meer. De petitie is door ruim 2000 mensen ondertekend en zal op ludieke wijze met hulp van bosbewoner Robin “Wood” worden aangeboden bij het Stadhuis in Nijmegen.

Lees verder
21 september 2010

SP wil referendum over verkoop Heumensoord

Tijdens een drukbezochte informatieavond in Brakkenstein over Heumensoord heeft SP-fractievoorzitter Hans van Hooft gepleit voor een referendum over de verkoop van het bos. De Nijmeegse collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 zijn van plan het bos te verkopen aan Waterbedrijf Vitens.

Lees verder
4 mei 2010

RED HET BOS, teken de petitie!

RED HET BOS is een actie tegen de verkoop van het Nijmeegse deel van Heumensoord aan waterleidingbedrijf Vitens en Natuurmonumenten. Met de verkoop van het bos geeft de gemeente Nijmegen vrij baan aan Staatsbosbeheer om in het kader van project Heiderijk tussen Nijmegen en Gennep 300 hectare bos te kappen om er een kale heidevlakte van te maken. Teken hier de petitie tegen verkoop van Heumensoord!

Lees verder
29 april 2010

Actie RED HET BOS van start

Vandaag heeft voormalig wethouder Hans van Hooft sr. de aftrap gegeven voor de actie RED HET BOS. Van Hooft riep gisteravond bij zijn afscheid als wethouder op tot actie en heeft een actiegroep gestart om de verkoop van het bos Heumensoord door de gemeente Nijmegen tegen te houden. Diezelfde avond sloot VVD-fractievoorzitter Hayke Veldman zich daarbij aan.

Lees verder
12 februari 2010

SP: Geen kap van 50 hectare bos in Heumensoord

GroenDonderdag gingen zes lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden met elkaar en bewoners van Nijmegen in debat over het groen in de stad. Het debat, georganiseerd door Vereniging Leefmilieu en een platform van bewonersgroepen, ging voornamelijk over de vraag: hoe behouden en verbeteren we het groen in de stad?

Lees verder
31 augustus 2009

Pas reinigingsrecht kleine ondernemers aan

De Nijmeegse SP fractie vraagt het college het reinigingsrecht voor kleine ondernemers aan te passen. Er is een groep van 200 ondernemers die zowel reinigingsrecht als afvalstoffenheffing moeten betalen. Daarnaast is er een groep kleine ondernemers die relatief zwaar belast wordt. De SP wil van het college de mogelijkheden weten om het reinigingsrecht voor deze groepen ondernemers eerlijker te maken.

Lees verder
12 juni 2009

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

Het Bosje van Vroom in Brakkenstein staat al jaren in de belangstelling. De discussie gaat over het al dan niet bebouwen van dit gebied. In het verleden is afgesproken dat de financiële gevolgen van het verplaatsen van sportaccommodaties binnen de wijkgrenzen van Brakkenstein opgelost moeten worden. Een manier daarvoor is woningbouw. Nu lijkt na jaren de oplossing in zicht.

Lees verder
20 april 2009

Voorstel SP: Bebouw natuurparkje Limosterrein niet

Het verbaast de SP-fractie dat woningcorporatie Standvast een appartementencomplex in het natuurparkje op het Limosterrein wil bouwen. Standvast wil twee woonblokken realiseren op het voormalige tennisveld in het betreffende parkje. Om dit te kunnen doen zal ook een deel van het groen er aan moeten geloven. De SP ziet liever dat er naar alternatieve locaties voor bebouwing wordt gezocht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier