h

RED HET BOS, teken de petitie!

4 mei 2010

RED HET BOS, teken de petitie!

RED HET BOS is een actie tegen de verkoop van het Nijmeegse deel van Heumensoord aan waterleidingbedrijf Vitens en Natuurmonumenten. Met de verkoop van het bos geeft de gemeente Nijmegen vrij baan aan Staatsbosbeheer om in het kader van project Heiderijk tussen Nijmegen en Gennep 300 hectare bos te kappen om er een kale heidevlakte van te maken. Teken hier de petitie tegen verkoop van Heumensoord!

U kunt ook zelf aan de slag om het bos te redden. Klik hier (.pdf) om zelf een handtekeningenlijst te downloaden om te laten ondertekenen door je buurt, familie, collega's en vrienden. Volle lijsten kunnen gestuurd worden aan RED HET BOS, Molenweg 95, 6543 VA in Nijmegen.


- klik hierboven om de petitie digitaal te ondertekenen -

Lees meer op www.redhetbos.nl

U bent hier