h

Heumensoord

5 maart 2013

SP: Heumensoord voor appel en een ei verkwanseld

De gemeente Nijmegen wil een groot deel van Heumensoord verkopen aan waterleidingbedrijf Vitens. De verkoop van 200 hectare bos levert de gemeente 2,3 miljoen euro op. Het totale bosgebied in Nijmeegs bezit beslaat zo'n 500 hectare. Het college van B en W (GroenLinks, PvdA, D66) wil het hele gebied 50 jaar lang in erfpacht geven aan Natuurmonumenten voor één euro per jaar. De SP verzet zich fel tegen de verkoop aan Vitens.

Lees verder
26 mei 2011

College ondermijnt referendum verkoop Heumensoord

De SP heeft met verontwaardiging kennis genomen van de plannen van het Nijmeegse college om het referendum over de verkoop van bosgebied Heumensoord los te koppelen van de eerstvolgende verkiezingen. Het referendum, dat tot stand kwam dankzij het actiecomité Red het Bos, dreigt daarmee om zeep te worden geholpen.

Lees verder
24 februari 2011

Overhandigen volksinitiatief een feestje waard

Het actiecomité Red het Bos heeft woensdagavond op feestelijke wijze 2000 referendumverzoeken over de verkoop van het bosgebied Heumensoord aangeboden aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het comité voldoet hiermee aan de eis van 1862 officiële ondersteuningen die het indienen van een referendumverzoek mogelijk maken. De weg is nu vrij voor de gemeenteraad om in te stemmen met het verzoek tot een referendum.

Lees verder
18 februari 2011

Voldoende ondersteuningen voor referendum Heumensoord

red het bosActiecomité Red het Bos heeft inmiddels genoeg ondersteuningen verzameld om een referendum aan te vragen over de verkoop van het bosgebied Heumensoord. Voor een referendumverzoek zijn minimaal 1862 officiële ondersteuningen nodig. Red het Bos zal het referendumverzoek zo snel mogelijk op een feestelijke manier aanbieden aan de gemeente Nijmegen.

Lees verder
6 februari 2011

Referendum Heumensoord: de laatste loodjes

Het actiecomité Red het Bos heeft de benodigde 1862 ondersteuningen voor de aanvraag van een referendum over de verkoop van Heumensoord bijna binnen. Meer dan 2500 mensen steunden inmiddels de oproep voor een referendum, helaas voldoet een groot deel van die ondersteuningen niet aan de strenge eisen die de gemeente stelt. Voor een geldige ondersteuning dienen niet alleen adres,- en persoonsgegevens te worden ingevuld, maar ook een e-mailadres en een correct documentnummer van paspoort of rijbewijs. U kunt ons dus nog steeds een grote dienst bewijzen met het invullen van een referendumverzoek of door mensen in uw omgeving hierop te attenderen. Het referendum is bijna binnen, zorg dat de Nijmeegse bevolking zelf kan beslissen of Heumensoord mag worden verkocht!

Lees verder
13 december 2010

Elfhonderd ondersteuningen binnen voor referendum over verkoop Heumensoord

Het aantal Nijmegenaren dat zich heeft uitgesproken voor het houden van een referendum over de verkoop van het bosgebied Heumensoord is de elfhonderd gepasseerd. Het actiecomité Red het Bos, een initiatief van de SP, is fel tegen de plannen van het gemeentebestuur om het bos te verkopen aan waterleidingbedrijf Vitens en roept daarom op tot een referendum over de geplande verkoop.

Lees verder
22 oktober 2010

Eerste 200 ondersteuningen voor referendum Heumensoord

Afgelopen week is actiecomité Red het Bos van de SP begonnen met het verzamelen van ondersteuningen voor een referendum over de verkoop van het bos Heumensoord. Binnen een paar dagen hebben al zo’n 200 mensen het referendumverzoek ondersteunt. Mensen die ook een referendum willen over de verkoop van Heumensoord kunnen het verzoek ondersteunen op www.redhetbos.nl of bij een van onze vrijwilligers die de komende tijd op diverse plaatsen in de stad zijn te vinden.

Lees verder
15 oktober 2010

Wethouder van der Meer verdraait feiten over Red het Bos

Op maandag 11 oktober heeft comité Red het Bos de 2095 handtekeningen aangeboden aan wethouder Jan van der Meer. Afgelopen donderdag heeft GroenLinks-wethouder Jan van der Meer een wonderlijke brief geschreven aan de ondertekenaars van de petitie tegen verkoop van Heumensoord aan waterleidingbedrijf Vitens. De brief van de wethouder staat vol met aantijgingen aan het adres van de SP die gebaseerd zijn op een verdraaiing van feiten, halve waarheden en hele leugens.

Lees verder
8 oktober 2010

Red het Bos en “Robin Wood” brengen petitie naar Jan van der Meer

Maandag 11 oktober om 17:00 uur zal Hans van Hooft namens actiecomité Red het Bos een petitie tegen de verkoop van Heumensoord aanbieden aan wethouder Jan van der Meer. De petitie is door ruim 2000 mensen ondertekend en zal op ludieke wijze met hulp van bosbewoner Robin “Wood” worden aangeboden bij het Stadhuis in Nijmegen.

Lees verder
21 september 2010

SP wil referendum over verkoop Heumensoord

Tijdens een drukbezochte informatieavond in Brakkenstein over Heumensoord heeft SP-fractievoorzitter Hans van Hooft gepleit voor een referendum over de verkoop van het bos. De Nijmeegse collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 zijn van plan het bos te verkopen aan Waterbedrijf Vitens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier