h

SP wil referendum over verkoop Heumensoord

21 september 2010

SP wil referendum over verkoop Heumensoord

Tijdens een drukbezochte informatieavond in Brakkenstein over Heumensoord heeft SP-fractievoorzitter Hans van Hooft gepleit voor een referendum over de verkoop van het bos. De Nijmeegse collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 zijn van plan het bos te verkopen aan Waterbedrijf Vitens.

De SP is tegen de verkoop van Heumensoord en wil het bos in publieke handen houden. Van Hooft: “Als de verkoop van Heumensoord doorgaat, heeft de gemeente Nijmegen niets meer te zeggen over wat er op het terrein gebeurt. Zolang Nijmegen eigenaar is van Heumensoord is er nog enige vorm van democratische controle mogelijk en daarmee zeggenschap voor de Nijmeegse bevolking. Na verkoop hebben we niets meer over ons bos te vertellen. Dan is ook de discussie over bos of heide overbodig geworden. Daarom zou ik ervoor willen pleiten om de Nijmeegse burgers de gelegenheid te geven zich in een referendum uit te spreken voor of tegen de verkoop.”


Op de drukbezochte avond in Brakkenstein werd volop gediscussieerd over heide- en verkoopplannen.

Vitens wil het bos kopen want het is een waterwingebied en het bedrijf heeft belang bij de waterputten in het bos. Hans van Hooft: “De opbrengst van de verkoop zeggen de collegepartijen nodig te hebben om het groen in de stad te verbeteren. Daar hebben ze blijkbaar nog niet genoeg geld voor willen reserveren. Maar diezelfde coalitie geeft wel de grootste bedrijven in de stad jaarlijks miljoenen aan belastingverlaging.”
Het actiecomité Red het Bos gaat komende maanden aan de slag om de benodigde handtekeningen voor een referendumaanvraag te verzamelen.

Een uitgebreid verslag van de informatieavond, georganiseerd door actiecomité Red het Bos vindt u op ons weblog.

www.redhetbos.nl
Informatieavond Red het Bos
Grote opkomst en veel discussie over het bos

U bent hier