h

College ondermijnt referendum verkoop Heumensoord

26 mei 2011

College ondermijnt referendum verkoop Heumensoord

De SP heeft met verontwaardiging kennis genomen van de plannen van het Nijmeegse college om het referendum over de verkoop van bosgebied Heumensoord los te koppelen van de eerstvolgende verkiezingen. Het referendum, dat tot stand kwam dankzij het actiecomité Red het Bos, dreigt daarmee om zeep te worden geholpen.

De SP, initiatiefnemer van Red het Bos, wil dat het referendum om praktische redenen tegelijk met de eerstvolgende verkiezingen plaatsvindt. Het college van B en W weigert echter mee te werken aan deze wens en stelt dat het referendum al in het begin van 2012 gehouden moet worden. Het college stelt 440.000 euro beschikbaar voor de organisatie van de volksraadpleging.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Dit is een politieke truc om het referendum te ondermijnen. Zoveel geld wil niemand er voor uittrekken, ook wij niet. Boven­dien zal de opkomst te laag zijn als je het loskoppelt van de verkiezin­gen. Dit is een bewuste poging om ons referendum onderuit te halen. Maar vergeet niet: de gemeenteraad beslist. Wij gaan gewoon een eigen voor­stel indienen waarin die koppeling met de verkiezingen er wél is.

Het actiecomité Red het Bos verzet zich tegen de plannen van de gemeente om Heumensoord te verkopen aan waterleidingbedrijf Vitens. Red het Bos wil dat de Nijmeegse bevolking het laatste woord heeft over eventuele verkoop. Afgelopen winter verzamelde het actiecomité ruim tweeduizend handtekeningen voor het houden van een referendum.

www.redhetbos.nl

U bent hier