h

Red het Bos en “Robin Wood” brengen petitie naar Jan van der Meer

8 oktober 2010

Red het Bos en “Robin Wood” brengen petitie naar Jan van der Meer

Maandag 11 oktober om 17:00 uur zal Hans van Hooft namens actiecomité Red het Bos een petitie tegen de verkoop van Heumensoord aanbieden aan wethouder Jan van der Meer. De petitie is door ruim 2000 mensen ondertekend en zal op ludieke wijze met hulp van bosbewoner Robin “Wood” worden aangeboden bij het Stadhuis in Nijmegen.

De SP is voor de zomer gestart met actiecomité Red het Bos. Het actiecomité verzet zich tegen de verkoop van Heumensoord aan Vitens en tegen grootschalige bomenkap in het kader van het project Heiderijk. Door Heumensoord in handen van de gemeente Nijmegen te houden, behoudt de stad democratische zeggenschap over de toekomst van het bos.

Hans van Hooft: “De eerste slag hebben we nu gewonnen. Onder druk van de vele protesten is het project Heiderijk tot 2015 in de ijskast gezet. Komende jaren wordt er niet grootschalig gekapt in Heumensoord. Daarom is het juist nu zaak om de toekomst van Heumensoord veilig te stellen. Als we het bos voor een habbekrats verkopen, zoals GroenLinks, PvdA en D66 willen, hebben we straks niets meer te zeggen over ons bos. Dan bepaalt Vitens wat er in de toekomst met het bos gebeurt.”
Om Heumensoord in Nijmeegse handen te houden wil Red het Bos een referendum houden om de mening van de Nijmeegse inwoners te vragen over de verkoop van het bos.

Van Hooft: “Het bos is van de Nijmeegse bevolking, het is dus van ons allemaal. Dat moet zo blijven. Als je het bos verkoopt aan een waterleidingbedrijf staat het bedrijfsbelang op de eerste plaats. Het publieke belang delft dan het onderspit. Daarom willen wij dat de Nijmeegse bevolking zich kan uitspreken over de verkoopplannen van het stadsbestuur. Een referendum is daarvoor het beste middel. Daarom zal ik maandag Jan van der Meer voor de laatste keer vragen of het college van B en W bereid is de verkoopplannen te schrappen. Zo niet, dan kan alleen een referendum ervoor zorgen dat Heumensoord niet verkwanseld wordt.”

Iedereen die vindt dat de bevolking zich moet uitspreken over de verkoop van Heumensoord kan zich aanmelden via www.redhetbos.nl.

Actiecomité Red het Bos

U bent hier