h

SP: Heumensoord voor appel en een ei verkwanseld

5 maart 2013

SP: Heumensoord voor appel en een ei verkwanseld

De gemeente Nijmegen wil een groot deel van Heumensoord verkopen aan waterleidingbedrijf Vitens. De verkoop van 200 hectare bos levert de gemeente 2,3 miljoen euro op. Het totale bosgebied in Nijmeegs bezit beslaat zo'n 500 hectare. Het college van B en W (GroenLinks, PvdA, D66) wil het hele gebied 50 jaar lang in erfpacht geven aan Natuurmonumenten voor één euro per jaar. De SP verzet zich fel tegen de verkoop aan Vitens.

Volgens SP-fractievoorzitter Hans van Hooft wordt met de verkoop het publieke belang van het natuurgebied geschaad en is er bovendien sprake van een 'idioot lage prijs'.

Van Hooft: “Er is geen enkele goede reden om het bos voor een appel en een ei aan waterleidingbedrijf Vitens te verkopen. Vitens heeft een commercieel belang om voor zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk schoon drinkwater uit de grond te halen. Dat belang strookt niet met het belang van de Nijmeegse bevolking voor een publiek toegankelijk natuur- en recreatiegebied. Als Vitens de gemeente gaat betalen voor het gebruik van de 38 waterputten op het terrein in Heumensoord dan zijn beide partijen financieel niet beter of slechter af, maar blijft het bos wel gewoon in gemeenschapsbezit.”

Het college van B en W wil het hele Nijmeegse deel van Heumensoord voor 50 jaar in erfpacht geven aan Natuurmonumenten. Ook hierbij is volgens de SP het algemeen belang niet gediend. Van Hooft: “Om te beginnen is het maar de vraag of Natuurmonumenten de beste partij is om het bos te onderhouden. Tot nu toe doet de gemeente het onderhoud zelf en komen natuurbeheerders van heinde en verre bij ons kijken hoe goed wij aan natuurlijk bosbeheer doen. Natuurmonumenten heeft een paar jaar geleden in het Maldens deel van Heumensoord grote delen bos gekapt om daar heide van te maken, met als gevolg een enorm maanlandschap. Bovendien wordt in de huidige constructie de zeggenschap over het bos in belangrijke mate uit handen gegeven aan Natuurmonumenten. Dat is te voorkomen door te werken met een erfpachttermijn van maximaal 10 jaar.”

Eerder haalde het actiecomité 'Red het bos' meer dan 2000 handtekeningen op voor een referendum over de verkoop van het bos. GroenLinks, PvdA, CDA en VVD in de Nijmeegse gemeenteraad wierpen echter een blokkade op tegen het referendum, ondanks dat aan alle formele eisen van een volksinitiatief werd voldaan.

De gemeenteraad mag deze week wensen en bedenkingen indienen bij de verkoopplannen van het college van GroenLinks, PvdA en D66. De wensen en bedenkingen van de SP zijn als volgt:

  1. Er wordt geen bos verkocht aan Vitens (200 ha) en de gemeente zoekt naar mogelijkheden om jaarlijks een vergoeding van 100.000 euro van Vitens te verkrijgen voor de 38 waterputten in Heumensoord.
  2. Er is geen financiële reden om over te gaan tot een erfpachtconstructie met Natuurmonumenten. De netto kosten voor het beheer van het bos bedragen volgens het taxatierapport jaarlijks Euro 17.500,-. Met het aangaan van een erfpachtovereenkomst met Natuurmonumenten worden de 100.000 euro gemeentelijke beheerskosten voor Heumensoord nauwelijks gereduceerd, aangezien het grootste deel van dit bedrag bestaat uit overhead die nu elders in de organisatie moet worden weggeschreven.
  3. De duur van de erfpacht van 50 jaar door Natuurmonumenten dient verkort te worden naar een periode van maximaal 10 jaar zodat elke 10 jaar na de vaststelling van een nieuwe beheersvisie opnieuw bezien kan worden of Natuurmonumenten de beste partij is om het bos te beheren (ook artikel 14 aanpassen, mbt instemming beheersvisie door Natuurmonumenten, mediation, etc).

U bent hier