h

Wethouder van der Meer verdraait feiten over Red het Bos

15 oktober 2010

Wethouder van der Meer verdraait feiten over Red het Bos

Op maandag 11 oktober heeft comité Red het Bos de 2095 handtekeningen aangeboden aan wethouder Jan van der Meer. Afgelopen donderdag heeft GroenLinks-wethouder Jan van der Meer een wonderlijke brief geschreven aan de ondertekenaars van de petitie tegen verkoop van Heumensoord aan waterleidingbedrijf Vitens. De brief van de wethouder staat vol met aantijgingen aan het adres van de SP die gebaseerd zijn op een verdraaiing van feiten, halve waarheden en hele leugens.

Duidelijk is dat de wethouder en het actiecomité Red het Bos inhoudelijk van mening verschillen over de wenselijkheid van de verkoop van Heumensoord. Dat is niet erg, in een democratie kunnen partijen van mening verschillen. Wonderlijk is echter dat de brief van de wethouder vol staat met aantijgingen aan het adres van de SP die gebaseerd zijn op een verdraaiing van feiten, halve waarheden en hele leugens. Ook het project Heiderijk en de verkoop van Heumensoord worden door de wethouder verdedigd met halve waarheden en feitelijke onjuistheden.

Laten we even de uitspraken van de wethouder op een rijtje zetten.

Wethouder Van der Meer schrijft dat in de petitie van de SP ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de verkoop van Heumensoord iets te maken heeft met het project Heiderijk?
Er is inderdaad geen direct verband tussen de verkoop van Heumensoord en het project Heiderijk. En die suggestie is ook nooit gewekt. Wel staat als een paal boven water dat Nijmegen geen democratische zeggenschap meer heeft over het bos als Heumensoord wordt verkocht aan waterleidingbedrijf Vitens. Feit is ook dat er in het Nijmeegse deel van Heumensoord nauwelijks gekapt is, omdat een SP-wethouder daar een stokje voor heeft gestoken. De gemeente kon deze kap voorkomen omdat ze (nu nog) eigenaar van het bos is. De eerlijkheid gebied overigens ook te zeggen dat in het Nijmeegse deel van Heumensoord de plannen van Heiderijk voor bomenkap aanzienlijk kleinschaliger waren dan elders in het gebied. Zodra Heumensoord wordt verkocht, verliest Nijmegen elke democratische zeggenschap over het bos. Daarmee is niet uit te sluiten dat er in de toekomst wel grootschalig gekapt wordt. De grootschalige kap op de Mulderskop geeft in elk geval aan dat er geen enkele garantie is dat het bos bij natuurbeheerders in veilige handen is. Op de Mulderskop is nu sprake van een maanlandschap. Natuurmonumenten hoopt dat daar over 15 jaar (!) volwaardig heidelandschap ontstaat.

Volgens wethouder van der Meer is het de bedoeling van het project Heiderijk om het bosgebied tussen Nijmegen en Mook (3.000 hectare groot) aan te vullen met een klein deel heide. Verder schrijft hij: In het afgelopen halfjaar is voor de realisering van heide een aantal hectare bos gekapt.
Je kunt twisten of het hier gaat om een klein deel heide, feit is dat er het afgelopen jaar in totaal 83 hectare bos is verdwenen door kappen, dunnen en opslag verwijderen. Maar 83 hectare bos is toch echt iets meer is dan een aantal hectare waar de wethouder het over heeft. Het oorspronkelijke project voorziet overigens in de omvorming van 243 hectare bos in heide, zodat in totaal een heidegebied van 349 hectare ontstaat. Het feit dat Heiderijk nu tot 2015 pas op de plaats maakt is alleen te danken aan het brede verzet tegen de grootschalige kap.

Wethouder van der Meer schrijft verder: Dus de stelling van de SP dat met de verkoop van Heumensoord, het bos verandert in één kale heidevlakte is volstrekte onzin.
Die stelling heeft de SP echter nooit betrokken. Letterlijk staat in de petitie: Met de verkoop van het bos geeft de gemeente Nijmegen vrij baan om in het kader van project Heiderijk bos te kappen om er een kale heidevlakte van te maken. Dat is toch echt iets anders dan een heel bos dat verandert in één kale heidevlakte.

Wethouder van der Meer schrijft verder: Natuurmonumenten en waterleidingsbedrijf Vitens willen graag samen het gebied overnemen. En aan het eind van zijn brief schrijft hij: en dat bepaalt mijn inzet voor zowel de mogelijke verkoop van Heumensoord aan een gereputeerde natuurorganisatie, als ook de verrijking van natuur in het project Heiderijk.
De wethouder zegt hier dat Natuurmonumenten het gebied gaat kopen. Daar is echter geen sprake van. Natuurmonumenten mag volgens haar eigen statuten het gebied niet eens overnemen. Het is de bedoeling dat waterleidingbedrijf Vitens eigenaar wordt van Heumensoord en dat Natuurmonumenten het bos vervolgens gaat beheren. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het bedrijfsbelang van een waterleidingbedrijf zeer strijdig kan zijn met het publieke belang van de vele duizenden recreanten en natuurliefhebbers die wekelijks in het bos komen. Niemand zou het in zijn hoofd halen om de Waddenzee aan Shell te verkopen om vervolgens aan Greenpeace te vragen de zee te beheren? Wethouder Van der Meer vindt het echter wel logisch om Heumensoord te verkwanselen aan een waterleidingbedrijf om vervolgens Natuurmonumenten te vragen het bos te beheren.

Blijkbaar heeft GroenLinks-wethouder Jan van de Meer halve waarheden en hele leugens nodig om zijn onzalige verkoopplannen van Heumensoord te verdedigen. Daarbij schroomt hij niet om op oneigenlijke gronden de groene reputatie van Natuurmonumenten in de strijd te werpen om het belang van de verkoop te verdedigen. En dit terwijl Natuurmonumenten slechts een bijrol vertolkt in de hele verkoop van Heumensoord.

Tot slot is de vraag: wat levert de verkoop van zo’n bos nou helemaal op? In 2004 is berekend dat de verkoop van Heumensoord 1,8 miljoen euro kan opleveren. Voor 500 hectare bos betekent dit een bedrag van 36 cent per vierkante meter. Ter vergelijking: de verkoop van een halve hectare bouwgrond levert net zoveel op als 500 hectare bos. Je moet wel gek zijn als je voor zo weinig geld de toekomst van het grootste bos van Nijmegen in handen geeft van een waterleidingbedijf. Alle reden dus om de Nijmeegse bevolking te vragen zich hierover uit te spreken. Alleen een referendum kan het college van GroenLinks, PvdA en D66 tegenhouden. Een ding is zeker: Heumensoord is bij de Nijmeegse bevolking in elk geval in betere handen dan bij een college dat voor een appel en een ei uitverkoop houdt.
En mocht u zich afvragen wie de aanschaf van het bos door Vitens gaat betalen? Dat bent u zelf. Via de waternota van Vitens mag elk huishouden in Nijmegen straks 25 euro ophoesten voor een bos dat nu van ons allemaal is.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust via redhetbos@sp.nl.

Ondersteun de referendumaanvraag!
Meer informatie op www.redhetbos.nl

U bent hier