h

Natuur en milieu

13 juni 2007

Anders Globaliseren met SP kamerlid Ewout Irrgang

Aanstaande maandag 18 juni organiseert ROOD Nijmegen een info-avond. De avond zal deze keer in het teken staan van Anders Globaliseren. Aanleiding voor dit onderwerp is de G8top die vorige week plaatsvond in Rostock, Duitsland. SP Tweede Kamerlid Ewout Irrgang zal komen vertellen welk alternatief de SP hiertegen biedt en waarom de SP het 'andersglobaliseren' aanhangt.

Lees verder
22 maart 2007

Nieuwe plannen Brakkenstein zorgen voor meer openbaar groen

In Brakkenstein is ophef ontstaan over de nieuwe plannen voor de wijk. In 2005 werd besloten om op de Driehuizen een nieuwe atletiekbaan te vestigen. Op de huidige locatie aan de Heemraadstraat ontstond dan ruimte voor voetbalclub Kolping Dynamo om een trainingsveld en wedstrijdveld aan te leggen. Op de velden van Kolping Dynamo zouden vervolgens woningen worden gebouwd. Omdat er veel onvrede bleef bestaan bij de bewoners werd in het collegeakkoord afgesproken dat de atletiekbaan op haar huidige locatie kan uitbreiden.

Lees verder
24 december 2006

SP feliciteert bewoners Nijmegen West met nieuwe locatie puinbreker

De SP deelt tussen Kerst en Oud en Nieuw een felicitatiepamflet uit in Waterkwartier en Hees. Bewoners en milieuorganisaties aldaar hebben zich met succes verzet tegen de komst van de puinbreker op het terrein van de Dar. Onlangs maakte de Dar bekend dat de puinbreker op het voormalige Hickson-terrein aan de Ambachtsweg komt.

Lees verder
5 oktober 2006

Van Velzen: Boomkap moet democratischer

SP-Kamerlid Krista van Velzen vindt het onacceptabel dat Staatsbosbeheer bomen mag kappen zonder dat gemeentes en andere belanghebbenden daar maar iets tegen kunnen doen. De gang van zaken in de Ooijpolder toont volgens haar aan dat betrokkenen meer inspraak moeten krijgen.

Lees verder
31 juli 2006

Gelderse SP erg verbaasd over toestemming provincie voor puinbreker in Nijmegen

De statenfractie van de SP in Gelderland is erg verbaasd over de afgifte door het provinciebestuur van een vergunning voor de komst van een puinbreker in Nijmegen-West. Voor de regio Nijmegen-West en Weurt bestaat sinds vorig jaar een beleidsafspraak dat de nu al zeer hoge milieuoverlast niet verder zal mogen toenemen. De gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland hebben die gezamenlijke afspraak gemaakt. Maar terwijl Nijmegen druk op zoek is naar een andere locatie geeft de provincie nu toch een vergunning af.

Lees verder
31 mei 2006

Puinbreker Dar bij nieuwe milieustraat Waalsprong

In december heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP het college opgedragen om voor de geplande puinbreker bij de Dar aan de Kanaalstraat te zoeken naar een andere lokatie. Inmiddels is er wel een vergunning aangevraagd. De SP vroeg het college om opheldering tijdens de raadsvergadering.

Lees verder
27 januari 2006

Open brief aan de Partij voor droge Voeten

Milieudefensie is een campagne gestart om gemeenten te doordringen hoe zij de klimaatveranderingen tegen kunnen gaan. Hiervoor heeft Milieudefensie de Partij voor droge Voeten opgericht, met als lijsttrekker Hans Brinker. De SP in Nijmegen verwelkomt de partij met de onderstaande brief.

Lees verder
23 december 2005

Stadsbrug en puinbreker bij de Dar gaan niet samen

De SP staat achter de invulling van het tracé van de Stadsbrug. Hiermee wordt het verkeer beter over de stad verdeeld en door het gebruik van rotondes wordt regionaal verkeer zo veel mogelijk geweerd. Om de overlast voor Nijmegen West te beperken, heeft de SP succesvol voorgesteld om bij de Dar geen puinbrekerinstallatie te bouwen.

Lees verder
19 december 2005

SP: Geen puinbreker bij de Dar

De SP dient bij de raadsvergadering in december een motie in om te voorkomen dat er bij de Dar een puinbreker komt. Een puinbrekerinstallatie op het terrein van de DAR zal leiden tot veel geluidsoverlast in het Waterkwartier.

Lees verder
9 augustus 2005

Gelderse SP fractie veroordeelt palmoliestook Electrabel

De provincie Gelderland heeft de Nijmeegse kolencentrale Electrabel toestemming gegeven voor het bijstoken van palmolie als biomassa. De Gelderse SP fractie veroordeelt deze stook omdat het milieurendement omstreden is. Bovendien noemt de fractie het 'pervers' om voedsel voor hongerigen in de derdewereld-landen te verstoken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier