h

Natuur en milieu

31 juli 2006

Gelderse SP erg verbaasd over toestemming provincie voor puinbreker in Nijmegen

De statenfractie van de SP in Gelderland is erg verbaasd over de afgifte door het provinciebestuur van een vergunning voor de komst van een puinbreker in Nijmegen-West. Voor de regio Nijmegen-West en Weurt bestaat sinds vorig jaar een beleidsafspraak dat de nu al zeer hoge milieuoverlast niet verder zal mogen toenemen. De gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland hebben die gezamenlijke afspraak gemaakt. Maar terwijl Nijmegen druk op zoek is naar een andere locatie geeft de provincie nu toch een vergunning af.

Lees verder
31 mei 2006

Puinbreker Dar bij nieuwe milieustraat Waalsprong

In december heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP het college opgedragen om voor de geplande puinbreker bij de Dar aan de Kanaalstraat te zoeken naar een andere lokatie. Inmiddels is er wel een vergunning aangevraagd. De SP vroeg het college om opheldering tijdens de raadsvergadering.

Lees verder
27 januari 2006

Open brief aan de Partij voor droge Voeten

Milieudefensie is een campagne gestart om gemeenten te doordringen hoe zij de klimaatveranderingen tegen kunnen gaan. Hiervoor heeft Milieudefensie de Partij voor droge Voeten opgericht, met als lijsttrekker Hans Brinker. De SP in Nijmegen verwelkomt de partij met de onderstaande brief.

Lees verder
23 december 2005

Stadsbrug en puinbreker bij de Dar gaan niet samen

De SP staat achter de invulling van het tracé van de Stadsbrug. Hiermee wordt het verkeer beter over de stad verdeeld en door het gebruik van rotondes wordt regionaal verkeer zo veel mogelijk geweerd. Om de overlast voor Nijmegen West te beperken, heeft de SP succesvol voorgesteld om bij de Dar geen puinbrekerinstallatie te bouwen.

Lees verder
19 december 2005

SP: Geen puinbreker bij de Dar

De SP dient bij de raadsvergadering in december een motie in om te voorkomen dat er bij de Dar een puinbreker komt. Een puinbrekerinstallatie op het terrein van de DAR zal leiden tot veel geluidsoverlast in het Waterkwartier.

Lees verder
9 augustus 2005

Gelderse SP fractie veroordeelt palmoliestook Electrabel

De provincie Gelderland heeft de Nijmeegse kolencentrale Electrabel toestemming gegeven voor het bijstoken van palmolie als biomassa. De Gelderse SP fractie veroordeelt deze stook omdat het milieurendement omstreden is. Bovendien noemt de fractie het 'pervers' om voedsel voor hongerigen in de derdewereld-landen te verstoken.

Lees verder
9 juli 2005

Unanieme steun voor initiatiefvoorstel SP over luchtkwaliteit

De SP diende eind mei een initiatiefvoorstel in om het wagenpark van de gemeente binnen nu en 10 jaar over te laten gaan op aardgas. Ook zou dit opgenomen moeten worden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer, zodat ook de bussen op aardgas gaan rijden. De gemeenteraad stemde unaniem in met de plannen van de SP.

Lees verder
31 mei 2005

SP dient initiatiefvoorstel in om luchtkwaliteit te verbeteren

Hoewel het een druppel op een gloeiende plaat is, moet de gemeente er alles aan doen om er voor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert. Dit kan door het wagenpark op aardgas te laten rijden. De SP verzoekt via een initiatiefvoorstel aan de gemeente om dit in maximaal 10 jaar te regelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier