h

SP: Geen puinbreker bij de Dar

19 december 2005

SP: Geen puinbreker bij de Dar

De SP dient bij de raadsvergadering in december een motie in om te voorkomen dat er bij de Dar een puinbreker komt. Een puinbrekerinstallatie op het terrein van de DAR zal leiden tot veel geluidsoverlast in het Waterkwartier.

Jos van Rens SP-raadslid Jos van Rens: "Door de bouw van de puinbrekerinstallatie gaan vele tientallen vrachtauto’s extra per dag over de Energieweg rijden. Door de aanleg van de stadsbrug zal het verkeer over de Energieweg al toenemen. De milieudruk op Nijmegen West is al hoog en mag niet verder stijgen. Daarom mogen de normen van het besluit luchtkwaliteit niet overschreden worden op de Energieweg. Een dergelijke installatie zal voor geluidsoverlast zorgen en is, ook door de neveneffecten voor het verkeer, niet wenselijk op het terrein van de Dar. Het college moet samen met de Dar zoeken naar een alternatieve locatie."

U bent hier