h

Gelderse SP erg verbaasd over toestemming provincie voor puinbreker in Nijmegen

31 juli 2006

Gelderse SP erg verbaasd over toestemming provincie voor puinbreker in Nijmegen

De statenfractie van de SP in Gelderland is erg verbaasd over de afgifte door het provinciebestuur van een vergunning voor de komst van een puinbreker in Nijmegen-West. Voor de regio Nijmegen-West en Weurt bestaat sinds vorig jaar een beleidsafspraak dat de nu al zeer hoge milieuoverlast niet verder zal mogen toenemen. De gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland hebben die gezamenlijke afspraak gemaakt. Maar terwijl Nijmegen druk op zoek is naar een andere locatie geeft de provincie nu toch een vergunning af.

Omwonenden en milieu- en bewonersorganisaties snappen er niets meer van, en hebben de provincie nu voor de Raad van State gedaagd in een spoedzaak. Deze wordt aanstaande dinsdag 1 augustus gehouden. De SP is evenals bewoners- en milieugroepen van mening dat dit echt niet kan. Daarom heeft statenlid Toine van Bergen schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Hij wil onder andere weten hoe de afgifte van de vergunning te rijmen valt met de hierboven genoemde gezamenlijke afspraak van de diverse overheden. Ook wil hij de mening van Gedeputeerde Staten over te verwachten extra luchtvervuiling met fijn stof, en extra geluidsoverlast. Er gaan meer vrachtwagens rijden in een gebied, dat straks toch al meer verkeer krijgt door de komst van de stadsbrug. De puinbreker zelf wordt weliswaar binnen in een gebouw geplaatst, maar de deuren ervan blijven openstaan. En dan komt er in de buitenlucht nog een menginstallatie, waarin fijngemalen puin wordt vermengd met cement en ovenslakken.

Onlangs is –mede met provinciesubsidie- de milieuoverlast in deze regio behoorlijk afgenomen, door extra maatregelen te treffen bij de Nijmeegsche IJzergieterij. Milieuexperts verwachten dat deze milieuwinst in één klap ongedaan wordt gemaakt door ingebruikname van de puinbreker. Statenlid Toine van Bergen: “dit is een onaanvaardbare vorm van verspilling van gemeenschapsgelden”.

Lees de schriftelijke vragen na op de website van de Gelderse SP-fractie
Lees ook over de eerdere vragen die zijn gesteld door de Nijmeegse SP-fractie

U bent hier