h

Stadsbrug en puinbreker bij de Dar gaan niet samen

23 december 2005

Stadsbrug en puinbreker bij de Dar gaan niet samen

De SP staat achter de invulling van het tracé van de Stadsbrug. Hiermee wordt het verkeer beter over de stad verdeeld en door het gebruik van rotondes wordt regionaal verkeer zo veel mogelijk geweerd. Om de overlast voor Nijmegen West te beperken, heeft de SP succesvol voorgesteld om bij de Dar geen puinbrekerinstallatie te bouwen.

Jos van Rens SP-raadslid Jos van Rens: “In Nijmegen West is door de aanwezigheid van de vele bedrijven de milieudruk erg hoog. De uitstoot van allerlei gassen en dergelijke moet zo veel mogelijk beperkt worden. Ook geluidsoverlast van de nieuwe brug moet worden tegen gegaan, door stil asfalt te gebruiken. De plannen om op het terrein van de Dar een puinbrekerinstallatie aan te leggen passen dan ook niet in dit geheel. Dit leidt namelijk tot extra vrachtverkeer, extra geluidsoverlast en extra overlast van fijnstof. Daarom hebben we in de gemeenteraad met succes gepleit om te kijken of deze installatie niet op een andere plek in de stad kan komen.”

Lees de motie

U bent hier