h

Pas reinigingsrecht kleine ondernemers aan

31 augustus 2009

Pas reinigingsrecht kleine ondernemers aan

De Nijmeegse SP fractie vraagt het college het reinigingsrecht voor kleine ondernemers aan te passen. Er is een groep van 200 ondernemers die zowel reinigingsrecht als afvalstoffenheffing moeten betalen. Daarnaast is er een groep kleine ondernemers die relatief zwaar belast wordt. De SP wil van het college de mogelijkheden weten om het reinigingsrecht voor deze groepen ondernemers eerlijker te maken.

Hans van Hooft jr.“Het is onze inschatting dat het grootste deel van deze 200 gecombineerde woning-bedrijfsruimtes niet veel meer behelzen dan een eenmanszaak met een kantoor of praktijkruimte aan huis,” aldus SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. “De hoeveelheid afval die deze thuisbedrijven wekelijks overhouden is over het algemeen als ‘nihil’ te bestempelen (in de orde van een paar koffiefilters een melkpak en een broodzak). Toch betalen deze bedrijven aan huis naast de aanslag afvalstoffenheffing (€ 53,78 per jaar + 50 cent per groene zak voor de huishouding) een aanslag reinigingsrecht voor het bedrijf van € 297,54 in de laagste categorie (tot en met 8 vuilniszakken per week). Deze aanslag staat volgens de SP-fractie in geen enkele verhouding tot de daadwerkelijke hoeveelheid bedrijfsafval. De zeer beperkte hoeveelheid ‘bedrijfsafval’ gaat gewoon mee met het huishoudelijk afval. Bovendien maakt men vaak gebruik van voorzieningen die tot de huishouding horen, zoals het koffiezetapparaat.”

De SP is van mening dat voor deze kleine bedrijven aan huis (kantoor / praktijkruimte) een aanslag afvalstoffenheffing voor de woning volstaat. Daarnaast pleit Van Hooft voor aanpassing van de tariefgroepen voor het reinigingsrecht. Van Hooft: “Naast de bedrijven aan huis zijn er tal van kleine zelfstandige bedrijven die een aanslag reinigingsrecht ontvangen tot 8 vuilniszakken per week, terwijl zij in de praktijk niet eens toekomen aan 1 vuilniszak per week. Het is op zich terecht dat deze bedrijven een aanslag reinigingsrecht ontvangen (er is immers een aparte stroom bedrijfsafval). Het tarief dat hiervoor betaald wordt, staat niet in verhouding tot de daadwerkelijke hoeveelheid afval. Het lijkt ons daarom redelijk om een nieuwe categorie reinigingsrecht toe te voegen van 1 tot en met 4 vuilniszakken met een jaartarief in de orde van 150 euro.”

U bent hier