h

SP: Geen kap van 50 hectare bos in Heumensoord

12 februari 2010

SP: Geen kap van 50 hectare bos in Heumensoord

GroenDonderdag gingen zes lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden met elkaar en bewoners van Nijmegen in debat over het groen in de stad. Het debat, georganiseerd door Vereniging Leefmilieu en een platform van bewonersgroepen, ging voornamelijk over de vraag: hoe behouden en verbeteren we het groen in de stad?

Debat

Alle partijen waren het over één ding roerend eens: het openbaar groen in de stad moeten we koesteren. Ook werd duidelijk dat er de laatste acht jaar geen openbaar groen verdwenen is. Wel werden in totaal elf locaties bedreigd met bebouwing. In tien gevallen nam de SP het voortouw om het groen te behouden. SP-lijsttrekker Hans van Hooft: “Zo hebben we in Dukenburg acht groenlocaties behoed voor bebouwing. Het veldje aan de Jacobslaan/Archimedesstraat is behouden door een voorstel van de SP. En ook op de Winkelsteegh bij Hatert namen we het initiatief om belangrijk groen voor de wijk te behouden.”

Hans van Hooft
Hans van Hooft in debat.

De rechtse partijen CDA, VVD en D66 zagen alleen mogelijkheid om groen te creëren door geld te verdienen met het bouwen van dure woningen. Van Hooft: “Er is in Nijmegen vooral behoefte aan betaalbare woningen, niet aan dure woningen. Als je er groen bij wilt hebben, dan moet je durven investeren. Wij zullen de groennorm strikt handhaven, zodat iedereen binnen loopafstand een grote groenvoorziening heeft. Dit betekent ook dat we het openbaar groen moeten uitbreiden in wijken waar nog niet aan deze norm wordt voldaan.”

Groen
Verschillende bewonersgroepen presenteerden zich deze avond.

Heumensoord verkopen?
GroenLinks lijsttrekker Jan van der Meer deed de meest opvallende uitspraak van de avond. Hij pleitte voor het verkopen van Heumensoord om met dat geld meer groen in de stad te realiseren. Dat leidde direct tot een reactie van de SP. Van Hooft: “Dat klinkt heel mooi Jan, maar zeg er dan gelijk bij dat je daar 50 hectare bos wilt kappen. Honderd voetbalvelden met bomen zullen verdwijnen om plaats te maken voor een grote kale heidevlakte. Wat ons betreft gaat dat zeker niet gebeuren.”
Het SP-verkiezingsprogramma is duidelijk over de toekomst van Heumensoord: Er is geen enkele reden om Heumensoord te verkopen. Het huidige bosbeheer van Heumensoord staat op een bijzonder hoog peil. Uit heel Nederland komen deskundigen en natuurvrienden kijken hoe in Heumensoord aan natuurlijk bosbeheer wordt gedaan. Kleinschalige kap van bomen om er heide van te maken is acceptabel, een grote kale heidevlakte tussen Nijmegen en Malden is onwenselijk.

U bent hier