h

 

7 juli 2015

SP: Nijmegen moet inhuur beperken

Nijmegen moet de inhuur wat de SP betreft flink terugbrengen. Fractievoorzitter Hans van Hooft dient woensdagavond een motie in die het stadsbestuur hiertoe oproept. “Tijdelijke contracten voor structureel werk bij gemeenten vinden wij onwenselijk”, aldus Van Hooft. “Volgens de vakbond en de ondernemingsraad gaan sommige mensen al tien jaar lang van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Daarnaast is in het verleden al afgesproken de inhuur fors terug te dringen. Daar komt nu nog te weinig van terecht.” Een deel van het bespaarde geld kan worden geïnvesteerd in het afschaffen van de eigen bijdrage in de jeugdzorg en het kwijtschelden van de hondenbelasting voor minima.

Lees verder
3 juli 2015

Nijmegen moet zich uitspreken tegen TTIP

SP en GroenLinks stellen samen voor om ons als stad uit te spreken tegen het handelsverdrag TTIP. In dit verdrag wordt onder andere geregeld dat bedrijven overheden kunnen aanklagen buiten de gewone rechtspraak om. Op die manier zouden overheden, ook lokale overheden, gedwongen kunnen worden boetes te betalen als het beleid van die overheid een bedrijf in de weg zit.

Lees verder
27 juni 2015

Groen licht voor Waalhalla

Foto: Matthias van Hunnik / SP Nijmegen

Waalhalla kan aan de slag met haar verhuisplan. Nadat op 10 juni bijna de volledige Nijmeegse gemeenteraad zich achter het alternatieve plan van de skatehal schaarde, heeft het stadsbestuur inmiddels het benodigde geld vrijgemaakt. Waalhalla krijgt eenmalig 375.000 euro om te verhuizen van de fabriekshal in de Waalbanddijk naar CP Kelco. De SP, die ervoor pleitte dat Nijmegen het plan van Waalhalla zou overnemen, is tevreden.

Lees verder
25 juni 2015

Uitspraak rechter: Geen loonsverlaging medewerkers Vérian

Foto: Matthias van Hunnik / SP Nijmegen

SP Nijmegen feliciteert de Vérian-medewerkers en de FNV met de uitspraak van de rechtbank over de loonsverlaging die thuiszorgorganisatie Vérian heeft ingevoerd. De rechter stelt de FNV in het gelijk en daarmee is de loonsverlaging van tafel. Sinds eind november 2014 zijn Vérian-medewerkers samen met de Nijmeegse SP en de FNV in actie tegen de salarisverlaging. Vérian kondigde eind vorig jaar een loonsverlaging van 20 tot 30 procent aan voor 600 thuiszorgmedewerkers. Met deze uitspraak is er eindelijk duidelijkheid voor het personeel.

Lees verder
25 juni 2015

SP verheugd met stadspas

Op de politieke avond van 24 juni stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met de komst van de Nijmeegse stadspas, de &-pas (uitspreken als ‘N-pas’). Met deze pas kunnen Nijmegenaren tegen een voordelige prijs meedoen aan activiteiten in Nijmegen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, vervoer en cultuur. De SP pleitte in haar verkiezingsprogramma voor de komst van een stadspas en is blij dat die er nu komt.

Lees verder
22 juni 2015

Thema-avond met Ronald van Raak: ‘De toekomst van links’

Foto: Leon Groen / SP

Op vrijdag 26 juni komt SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak naar Nijmegen. Hij zal hier spreken over zijn nieuwe boek, Op zoek naar ons, en over de toekomst van links in Nederland. Hoe komt het dat er, ondanks de brede steun die er is voor linkse idealen, minder op linkse partijen wordt gestemd? En wat kunnen we daaraan doen?

Lees verder
22 juni 2015

SP-wethouder Helmer-Englebert start campagne voor zwemlessen

Renske Helmer-Englebert, wethouder namens de SP, gaf maandag 15 juni de aftrap van de campagne ‘Zwemles, een investering voor je leven’. Ouders en scholen worden gestimuleerd om kinderen een zwemdiploma A te laten halen. “Wij gaan voor 100 %”, aldus Helmer-Englebert. “Het is belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. In een waterrijk land als Nederland hoort iedereen een zwemdiploma te kunnen halen. Naast dat het veiliger is werkt zwemmen ook goed tegen overgewicht. ”

Lees verder
15 juni 2015

Wethouder Frings trots op uitreiking “Hart voor de zorg”

Foto: Matthias van Hunnik / SP Nijmegen

Medewerkers van thuiszorginstelling Vérian hebben woensdagavond 10 juni een hart overhandigd aan wethouder Bert Frings onder het motto “Nijmegen heeft hart voor de thuiszorg”. Daarmee bedanken ze Nijmegen voor hun steun en inzet om goede thuiszorg te behouden. Sinds mei vorig jaar bestaat het Nijmeegse college uit SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie, gesteund door de VSP. De partijen hebben afgesproken om, ondanks de forse bezuinigingen van het kabinet, niet te bezuinigen op de thuiszorg. De FNV en de lokale SP steunen de medewerkers inmiddels al een half jaar in hun strijd tegen de salarisverlaging. FNV-bestuurder Corrie van Brenk was er bij aanwezig, en vroeg SP-gemeenteraadslid Cor van Norel en wethouder Frings om de petitie Red de Zorg te tekenen. Wethouder Frings was blij met het “hart voor de zorg”, en nam deze met trots in ontvangst.

Lees verder
14 juni 2015

Licht op groen voor Donjon

Foto: digicla / Flickr.com

Woensdag 10 juni heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet voor de komst van de Donjon door het bestemmingsplan voor het Valkhofpark te wijzigen. In 2006 sprak 63 procent van de Nijmeegse bevolking zich bij een stadsreferendum uit voor herbouw van de Donjon in het Valkhofpark. Of de toren er daadwerkelijk gaat komen, is nog allerminst zeker. De Stichting Donjon moet voldoende geld bij elkaar krijgen om de bouw volledig te financieren. Ze kan pas starten met de bouw als de exploitatie voor de eerste drie jaar voor 70 procent rond is.

Lees verder
10 juni 2015

18 juni boekpresentatie Emile Roemer in Nijmegen

Donderdag 18 juni presenteert Emile Roemer zijn nieuwe boek Het kan wel bij Dekker v.d. Vegt boekverkopers in Nijmegen.

Lees verder

Pagina's