h

 

27 mei 2015

Tatum Postema verlaat gemeenteraad

Op de politieke avond van 27 mei heeft Tatum Postema de Nijmeegse gemeenteraad verlaten. Mei vorig jaar trad zij na het onverwacht grote succes van de SP toe tot de raad. “Ik heb mij een jaar lang met veel plezier ingezet voor Nijmegen, maar de combinatie met mijn werk en studie maakt helaas dat ik nu toch moet stoppen. Wanneer ik te weinig tijd heb om het raadswerk naar behoren en tevredenheid te doen vind ik het niet goed om door te gaan.” De vrijgekomen plaats in de fractie zal worden overgenomen door Matthias van Hunnik.

Lees verder
25 mei 2015

SP ziet nog kansen voor Waalhalla

Wat de SP betreft verdient Waalhalla steun. Het indoor skatepark voor jongeren moet per 1 juli weg uit de fabriekshal aan de Waalbanddijk, en zoekt nog naar een alternatieve locatie. Een mogelijke huisvesting in het gebouw van CP Kelco zou volgens de gemeente zo duur worden dat Waalhalla teveel huur zou moeten betalen om rendabel te blijven. Volgens Waalhalla ligt dit anders; zij hebben aangekondigd met een alternatief plan te komen waarin CP Kelco wel betaalbaar is. De SP pleit ervoor om Waalhalla deze kans te geven. “Waalhalla biedt tienduizenden jongeren gezelligheid en is wat ons betreft een stukje Nijmegen dat we absoluut moeten behouden.”

Lees verder
23 mei 2015

SP verheugd met terugkeer kunstbus

Vorige week werd bekend gemaakt dat de kunstbus terugkeert in Nijmegen. De Kunstbus, een initiatief om kinderen in de wijken in contact te brengen met kunst en cultuur, werd eerder op initiatief van de SP ingevoerd. Het vorige college schafte hem af, maar nu de SP weer meebestuurt keert de bus terug. SP-wethouder Bert Velthuis mocht het mooie nieuws aankondigen.

Lees verder
22 mei 2015

SP: transparantie over verkoop onderdelen DAR

Nijmegen moet niet zomaar overgaan tot de verkoop van het DAR-onderdeel inzameling bedrijfsafval. Dat vindt de SP, die over deze kwestie vragen heeft gesteld aan het college van B en W. Wat de SP betreft moet er eerst duidelijkheid komen over de gevolgen van de verkoop.

Lees verder
19 mei 2015

Aan tafel met wethouder Renske Helmer-Englebert

Renske Helmer-Englebert is sinds mei vorig jaar wethouder Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties. Zij is erg benieuwd naar uw verhalen en ideeën over uw eigen wijk. De stad Nijmegen wordt immers gemaakt door haar bewoners. Daarom wil zij graag met zoveel mogelijk bewoners kennis maken en praten over het leven in hun wijk en in de stad Nijmegen.

Lees verder
12 mei 2015

Petitie Red de Zorg

De FNV is een petitie gestart voor het behoud van de zorg. Door de bezuinigingen van het kabinet raken steeds meer werknemers en zorgbehoevenden in het nauw. Tienduizenden banen dreigen te verdwijnen, waarmee ook velen de zorg die ze nodig hebben dreigen te verliezen. Verzorgingstehuizen sluiten, waardoor ouderen langer thuis moeten blijven. Tegelijkertijd wordt er op de thuiszorg bezuinigd. Ook verdwijnt er nog steeds veel geld in de zakken van zorgverzekeraars, in plaats van dat het naar zorg toe gaat. De zorg, iets waar iedereen die het nodig heeft recht op zou moeten hebben, wordt steeds meer tot een markt gemaakt. De SP steunt de petitie en roept leden en sympathisanten op deze te ondertekenen. Dit kan via deze website.

Lees verder
3 mei 2015

SP: neem kritiek rapport brand Notenhout serieus

Op de politieke avond van 29 april besprak de gemeenteraad van Nijmegen opnieuw het rapport van de brand in het complex Notenhout in Neerbosch-Oost. Bij deze brand waren vier doden te betreuren. Recentelijk werd het onderzoeksrapport van de brandweer gepresenteerd aan de raad. Hierna volgde kritiek, onder andere op de verlening van de bouwvergunning voor het pand in 1990. De SP wil dat het college deze kritiek serieus neemt.

Lees verder
2 mei 2015

Nijmegen stopt ouderbijdrage dagbehandeling jeugdzorg

Nijmegen stopt tijdelijk met het innen van de ouderbijdrage voor de dagbehandeling in de jeugdzorg, in afwachting van landelijk onderzoek naar de regeling. Daartoe besloot de gemeenteraad op de politieke avond van 29 april.

Lees verder
1 mei 2015

Nijmegen wil bed, bad en brood behouden

Op de politieke avond van 29 april sprak de Nijmeegse gemeenteraad zich uit voor het behoud van de ‘bed, bad en brood’-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen. Een motie met deze strekking werd met brede steun door de gemeenteraad aangenomen; alleen de VVD stemde tegen.

Lees verder
1 mei 2015

Te veel externe inhuur bij gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen moet de zogeheten ‘flexibele schil’ onder haar personeel terugdringen. Dat vinden SP, GroenLinks, PvdA en de Nijmeegse Fractie, die hierover vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder

Pagina's