h

 

23 oktober 2015

De mens centraal in de thuiszorg

In de huishoudelijke hulp moet de mens centraal staan. Dat bepleitte de SP op de politieke avond van 21 oktober, bij de bespreking van de aanbesteding van de thuiszorg. Zorgaanbieders moeten met cliënten om tafel, medewerkers verdienen een fatsoenlijk salaris en gegraai aan de top hoort in Nijmegen niet thuis.

Lees verder
21 oktober 2015

Alternatief voor Workfast

Wie in de bijstand zit en aan zijn reïntegratie moet werken, hoeft daarvoor niet meer verplicht naar Workfast. Er zal namelijk ook een alternatief aangeboden worden. Op de politieke avond van 21 oktober werd een voorstel van de SP om dit te bewerkstelligen aangenomen. Workfast, het jobcoachingbedrijf waarmee Nijmegen sinds 2013 samenwerkt, is al geruime tijd omstreden. Diverse andere gemeenten verbraken de samenwerking na klachten over intimidatie en respectloze bejegening van bijstandsgerechtigden. Ook in Nijmegen waren er klachten, die de SP verzamelde in een zwartboek. Daarna liet de gemeente zelf ook nog een onderzoek uitvoeren.

Lees verder
18 oktober 2015

SP: Nijmegen moet zich verzetten tegen bezuinigingen op busvervoer

Volgens de SP zou de gemeente Nijmegen er bij de provincie voor moeten pleiten om niet te bezuinigen op het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. Busbedrijf Hermes, dat de Breng-bussen rijdt, sorteert alvast voor op deze bezuinigingen en wil komende twee jaar  9 procent van de dienstregelinguren wegbezuinigen. De SP vreest voor de kwaliteit van het busvervoer als deze plannen door gaan. Volgens de SP zou er juist moeten worden geïnvesteerd in het ov, bijvoorbeeld door met tarieven de bus aantrekkelijker te maken.

Lees verder
8 oktober 2015

Nieuw afdelingsbestuur gekozen

Foto: Michelle Foolen / SP Nijmegen

Op de ledenvergadering van 8 oktober heeft SP Nijmegen een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Dertien actieve SP’ers nemen het komende politieke jaar het voortouw in de acties van de Nijmeegse afdeling.

Lees verder
8 oktober 2015

Afschaffen afvalstoffenheffing blijft overeind

De afgelopen week was er veel te doen over het onderzoek van de TU Delft naar het afschaffen van de afvalstoffenheffing in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat de minima niet profiteren van deze maatregel. Voor sommige partijen is dat een reden om het afschaffen van de afvalstoffenheffing te heroverwegen. Voor de SP niet, omdat het doel was om mensen met een kleine koopwoning en alle huurders een voordeel te geven. Met name de middeninkomens die de inkomensafhankelijke huurverhogingen te verwerken krijgen.

Lees verder
30 september 2015

Druk jaar voor Nijmeegse SP-hulpdienst

Naast de acties van de afdeling en het werk van de gemeenteraadsfractie heeft SP Nijmegen ook een hulpdienst. Hier kunnen mensen terecht die bijvoorbeeld een conflict hebben met de gemeente, hun werkgever of een andere instantie. De vrijwilligers van de hulpdienst geven hen advies en kunnen helpen met ingewikkelde procedures. Uit het jaarverslag blijkt dat de hulpdienst de afgelopen periode erg actief is geweest.

Lees verder
29 september 2015

SP: geef uitkeringsgerechtigden een stem

Als het aan de SP ligt komen er klantenpanels waarin Nijmeegse uitkeringsgerechtigden meepraten over de invulling van het sociale zekerheidsbeleid. Ook krijgt Nijmegen een cliëntenraad waarin uitkeringsgerechtigden zitten. Twee voorstellen van SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep om dit te bewerkstelligen werden op 23 september met bijna raadsbrede steun aangenomen. Het stadsbestuur moet hier nu serieus werk van maken.

Lees verder
28 september 2015

SP: behoud School's Cool

School’s Cool, een mentoringsorganisatie die kinderen helpt met de overstap van de basisschool naar de brugklas, moet behouden blijven. Dat bepleit de SP, die hierover vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur. Petra Molenaar, gemeenteraadslid namens de SP: “School’s Cool biedt kinderen die door omstandigheden wat moeilijker meekomen een kans op een succesvolle loopbaan. Wij zien daarom graag dat zij daarmee door kunnen gaan.”

Lees verder
27 september 2015

SP enthousiast over toekomstplannen binnenstad

Foto: Josef Stuefer / Creative Commons

Op woensdagavond 23 september besprak de Nijmeegse gemeenteraad de plannen van het stadsbestuur om het centrum op te knappen. De leegstand wordt aangepakt, het aanbod en de sfeer worden versterkt en de binnenstad wordt aangepast op het veranderende koopgedrag van de consument. De SP steunt de investeringen in het centrumgebied. “Wij zijn blij dat wethouder Van Hees aan de slag gaat met deze broodnodige impuls aan de binnenstad. Vooral de middenstanders en kleine ondernemers kunnen dit goed gebruiken”, aldus gemeenteraadslid Stijn Vat.

Lees verder
25 september 2015

Mooie opkomst bij ROOD-kennismakingsavond

Foto: Tatum Postema / ROOD Nijmegen

Woensdagavond 23 september organiseerde ROOD Nijmegen een kennismakingsavond voor geïnteresseerden en nieuwe leden.

Lees verder

Pagina's