h

 

13 juli 2016

Gemeenteraad spreekt zich uit voor TTIP-vrije gemeente

Nijmegen moet zich uitspreken tegen TTIP. Dat voorstel van de SP en GroenLinks, op de agenda geplaatst door honderden bezorgde bewoners, kreeg woensdagavond de steun van een meerderheid in de gemeenteraad.  Door het TTIP-vrijhandelsverdrag krijgen bedrijven de mogelijkheid om overheden buiten de gewone rechtspraak om aan te klagen wanneer zij menen dat hun belangen geschaad worden. Wat de SP betreft is dit een bedreiging voor de democratie.Lees verder
13 juli 2016

Gemeenteraad steunt SP: extra investeren in accommodaties breedtesport

Op initiatief van de SP is besloten om drie miljoen euro extra in te zetten voor het opknappen en moderniseren van sportaccommodaties in Nijmegen. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Nijmegen kent een bloeiend sportverenigingsleven. Daar mogen we trots op zijn. Toch zien we ook dat veel clubs het moeilijk hebben. Met deze extra investeringen kunnen zij hun zalen en velden weer op het niveau brengen dat ze verdienen, zonder dat de contributie voor de leden omhoog hoeft.” 

Lees verder
12 juli 2016

SP: verruim bijverdienmogelijkheden bijstand

De bijverdienmogelijkheid in de bijstand mag wat de SP betreft uitgebreid worden. Op de politieke avond van 13 juli dient gemeenteraadslid Maarten Sweep een voorstel in om dit te regelen. "De beste weg naar werk is werk", aldus Sweep.

Lees verder
11 juli 2016

Korting bijzondere bijstand van de baan

Een sociale gemeente ontziet de minima.  Met die boodschap verzette de SP zich de afgelopen maanden tegen de plannen van het stadsbestuur om te bezuinigen op de bijzondere bijstand. Op 6 juli werd een voorstel van SP, PvdA, GroenLinks en Stadspartij DNF aangenomen dat een streep zette door deze plannen.

Lees verder
8 juli 2016

Nijmeegse bijeenkomst Nationaal ZorgFonds groot succes

Foto: Bart Linssen / SP Nijmegen

Op donderdagavond 7 juli kwamen 150 mensen uit Nijmegen en omstreken naar de Lindenberg om het te hebben over het Nationaal ZorgFonds. Onze zorg wordt steeds duurder – het eigen risico is gestegen naar 385 euro en wordt als het aan de VVD ligt maar liefst 500 euro. Hierdoor, en door de te hoge premies, kunnen steeds meer mensen de zorg niet meer betalen. Professionals als traumachirurg Jan van Dijk en fysiotherapeut Bob van Ravensberg, ook aanwezig bij de bijeenkomst, lopen er steeds vaker tegenaan dat mensen door de te hoge kosten afzien van noodzakelijke medische handelingen. Ook hebben zij te kampen met een oerwoud aan bureaucratie van de zorgverzekeraars, die zich zelfs bemoeien met wat voor vloer er in de praktijk ligt.

Lees verder
8 juli 2016

Provincie moet bijdragen aan Dorpensingel

Om de Dorpensingel-Oost bij Lent eindelijk van de grond te krijgen, moet de provincie Gelderland geld vrijmaken. Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunde op 6 juli het voorstel van de SP dat Provinciale Staten en het provinciebestuur hiertoe oproept. Het gaat om een investering van 5 miljoen euro voor 2018. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Bewoners van Lent en Ressen klagen al tien jaar lang over de verkeersdrukte. De betrokken gemeenten hebben het geld niet om de Dorpensingel aan te leggen, maar de provincie wel. ”

Lees verder
8 juli 2016

Zelfbeheer zwembad Dukenburg van start

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

Vrijdagmiddag 1 juli overhandigde Renske Helmer-Englebert, namens de SP wethouder Wijken en Sport in het Nijmeegse stadsbestuur, de sleutels van het zwembad in Dukenburg aan Stichting Zwembad Dukenburg,  de zelfbeheergroep die voortaan het zwembad zal beheren. Hiermee kwam een einde aan de lange onzekerheid over het voortbestaan van het zwembad.

Lees verder
6 juli 2016

Links-Plus boekt goede resultaten

Op 6 juli besprak de Nijmeegse gemeenteraad de Zomernota 2016. Hieronder is de spreektekst van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft te lezen.

Lees verder
5 juli 2016

VNG moet ingaan op eisen brandweer

Foto: Bart Linssen / SP Nijmegen

Sinds 27 juni voeren Nijmeegse brandweerlieden actie tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd. Al meer dan een jaar wordt onderhandeld door vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over een nieuwe regeling voor oudere brandweerlieden. Deze onderhandelingen zitten muurvast. De brandweerlieden voelen zich niet serieus genomen. Op 27 juni, de start van de acties, ging de SP bij de Nijmeegse brandweerlieden op bezoek om hen een hart onder de riem te steken. Wat de SP betreft verdienen brandweerlieden die op leeftijd zijn een fatsoenlijke regeling en moet Nijmegen zich daar ook voor inzetten.

Lees verder
1 juli 2016

Wethouder Helmer bij start Special Olympics

Foto: Erik Claus / SP Nijmegen

Ter ere van Special Olympics 2016, die dit weekend plaatsvindt, is  gisteravond het Olympisch vuur naar Nijmegen gebracht.
In een zogenaamde Torch Run brachten politiemensen en brandweerlieden het Olympisch vuur vanuit Heerenveen, waar in 2014 de Special Olympics waren, naar Nijmegen. Renske Helmer, namens de SP wethouder Sport in Nijmegen, was erbij om hen te verwelkomen.

Lees verder

Pagina's