h

 

19 mei 2015

Aan tafel met wethouder Renske Helmer-Englebert

Renske Helmer-Englebert is sinds mei vorig jaar wethouder Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties. Zij is erg benieuwd naar uw verhalen en ideeën over uw eigen wijk. De stad Nijmegen wordt immers gemaakt door haar bewoners. Daarom wil zij graag met zoveel mogelijk bewoners kennis maken en praten over het leven in hun wijk en in de stad Nijmegen.

Lees verder
12 mei 2015

Petitie Red de Zorg

De FNV is een petitie gestart voor het behoud van de zorg. Door de bezuinigingen van het kabinet raken steeds meer werknemers en zorgbehoevenden in het nauw. Tienduizenden banen dreigen te verdwijnen, waarmee ook velen de zorg die ze nodig hebben dreigen te verliezen. Verzorgingstehuizen sluiten, waardoor ouderen langer thuis moeten blijven. Tegelijkertijd wordt er op de thuiszorg bezuinigd. Ook verdwijnt er nog steeds veel geld in de zakken van zorgverzekeraars, in plaats van dat het naar zorg toe gaat. De zorg, iets waar iedereen die het nodig heeft recht op zou moeten hebben, wordt steeds meer tot een markt gemaakt. De SP steunt de petitie en roept leden en sympathisanten op deze te ondertekenen. Dit kan via deze website.

Lees verder
3 mei 2015

SP: neem kritiek rapport brand Notenhout serieus

Op de politieke avond van 29 april besprak de gemeenteraad van Nijmegen opnieuw het rapport van de brand in het complex Notenhout in Neerbosch-Oost. Bij deze brand waren vier doden te betreuren. Recentelijk werd het onderzoeksrapport van de brandweer gepresenteerd aan de raad. Hierna volgde kritiek, onder andere op de verlening van de bouwvergunning voor het pand in 1990. De SP wil dat het college deze kritiek serieus neemt.

Lees verder
2 mei 2015

Nijmegen stopt ouderbijdrage dagbehandeling jeugdzorg

Nijmegen stopt tijdelijk met het innen van de ouderbijdrage voor de dagbehandeling in de jeugdzorg, in afwachting van landelijk onderzoek naar de regeling. Daartoe besloot de gemeenteraad op de politieke avond van 29 april.

Lees verder
1 mei 2015

Nijmegen wil bed, bad en brood behouden

Op de politieke avond van 29 april sprak de Nijmeegse gemeenteraad zich uit voor het behoud van de ‘bed, bad en brood’-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen. Een motie met deze strekking werd met brede steun door de gemeenteraad aangenomen; alleen de VVD stemde tegen.

Lees verder
1 mei 2015

Te veel externe inhuur bij gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen moet de zogeheten ‘flexibele schil’ onder haar personeel terugdringen. Dat vinden SP, GroenLinks, PvdA en de Nijmeegse Fractie, die hierover vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
28 april 2015

SP-hulpdienst helpt bij pgb-problemen

Naast acties op straat en het werk in de gemeenteraad is de SP ook achter de schermen actief voor de mensen. De hulpdienst staat mensen bij die problemen hebben met hun werkgever, de gemeente of andere instanties. Een aantal vrijwilligers met kennis van juridische zaken staat hen bij wanneer zij zich verkeerd behandeld voelen en de weg niet meer vinden in de wirwar van regels waarmee zij geconfronteerd worden. Onlangs boekte de Nijmeegse SP-hulpdienst een mooi succes.

Lees verder
23 april 2015

1 mei actiebijeenkomst wegens dreigende ontslagen zorg

Op vrijdagavond 1 mei organiseert de SP Nijmegen een bijeenkomst over de Nijmeegse thuiszorg- en thuisverpleging. De afgelopen dagen kreeg de SP berichten van verontruste medewerkers van ZZG, TSN en T-zorg over dreigend ontslag of salarisverlaging. De SP nodigt zorgpersoneel uit om deze avond in gesprek te gaan over wat er gaande is en wat er aan te doen valt. SP raadslid Cor van Norel is aanwezig, en er zal een juridisch medewerker van de FNV aanwezig zijn. De bijeenkomst vindt plaats in het SP-pand aan de Molenweg 95 te Nijmegen en begint om 20:00 uur.

Lees verder
23 april 2015

Nijmegen moet doorgaan met bed, bad en brood

Nijmegen moet nachtopvang blijven garanderen voor asielzoekers. Daarvoor pleit de Nijmeegse SP in reactie op het landelijke akkoord hierover tussen VVD en PvdA. De regeringspartijen hebben besloten dat het zogeheten ‘bed, bad en brood’, de nachtopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar het land van herkomst, alleen aangeboden blijft in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Ter Apel. Andere gemeenten, waaronder ook Nijmegen, moeten ermee stoppen.

Lees verder
20 april 2015

Leegstand centrum snel aanpakken

Net als in veel andere steden kampt de Nijmeegse binnenstad met een toenemende leegstand van winkelpanden. De economische recessie en de sterke groei van internetverkoop hebben veel ondernemers uit het centrum verdreven. De SP-fractie is blij dat wethouder Ben van Hees aan de slag gaat met een aanvalsplan om de binnenstad aantrekkelijk te houden. 

Lees verder

Pagina's