h

 

28 juni 2014

Nijmegen wordt Shelter City

Na Den Haag en Middelburg wordt Nijmegen als derde stad in Nederland een Shelter City. Shelter City is een programma dat steden in staat stelt om tijdelijk een veilige plaats te bieden aan bedreigde mensenrechtenactivisten uit het buitenland. De gemeente Nijmegen gaat in samenwerking met Justitia et Pax zorgen voor onderdak, opvang en begeleiding voor een periode van drie maanden. De SP is enthousiast over het plan en stemde evenals een grote meerderheid van de gemeenteraad in met een initiatiefvoorstel dat D66, GroenLinks, CDA en DNF hiertoe indienden.

Lees verder
26 juni 2014

Nader onderzoek schoollocatie Brakkenstein

De Nijmeegse gemeenteraad heeft besloten een vervolgonderzoek in te stellen naar de  nieuwe locatie voor basisschool Brakkenstein. De afgelopen periode ontstond ophef over de keuze van het schoolbestuur voor de Heijendaalseweg als nieuwbouwlocatie. Ouders en omwonenden maken zich zorgen om de verkeersveiligheid en hebben forse kritiek geuit op het rapport waarin de mogelijke locaties aan de Heijendaalseweg en Heemraadstraat met elkaar worden vergeleken.

Lees verder
24 juni 2014

SP-leden kiezen nieuw bestuur

Maandagavond hebben de SP-leden een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Met zes nieuwe leden en zes zittende bestuursleden is er weer een bestuur van twaalf personen gekozen. Ook werd jaarverslag besproken en werd er natuurlijk afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden.

Lees verder
15 mei 2014

Nieuw college geinstalleerd

Woensdagavond is het nieuwe college van burgemeester en wethouders officieel geinstalleerd. Namens de SP treden Bert Velthuis en Renske Helmer toe tot het college. Helmer en Velthuis verlaten daarvoor de SP-fractie, waarin hun plaatsen worden overgenomen door Tatum Postema en Stijn Vat.

Lees verder
6 mei 2014

Nieuwe coalitie: Sociaal, duurzaam en ondernemend

Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie, ondersteund door de Verenigde Senioren Partij. Voor het eerst in de geschiedenis van Nijmegen wordt een coalitie gevormd met een lokale partij en gesteund door de VSP. Deze coalitie gaat de komende vier jaar aan de slag om samen met de stad op de drie centrale thema’s stappen vooruit te zetten. Met nieuw elan en gebaseerd op een solide financieel beleid.

Lees verder
2 mei 2014

Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

Op dinsdag 6 mei presenteren de coalitiepartijen het coalitieakkoord 2014-2018. Hierin staan de voornemens voor het beleid voor de komende jaren. Het coalitieakkoord wordt gepresenteerd door alle partijen die dit akkoord dragen: SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie en de Verenigde Senioren Partij.

Lees verder
19 april 2014

Nijmeegse SP in actie voor verzorgingshuizen

De Nijmeegse SP is gestart met  het ophalen van  handtekeningen tegen de bezuinigingen op de verzorgingshuizen, en sluit hiermee aan bij een landelijke ansichtkaartenactie "Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet!" van de SP. Door het kabinetsbeleid dreigen 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten.

Lees verder
16 april 2014

Campagne-avond Europese verkiezingen 22 april

Na de succesvolle raadsverkiezingen van 19 maart komen er binnenkort weer verkiezingen aan. Op 22 mei mag Nederland opnieuw naar de stembus, ditmaal voor het Europees Parlement. Om ook deze verkiezingen tot een groot succes te maken organiseren we dinsdag 22 april een ledenbijeenkomst waar we onze verkiezingscampagne met u willen bespreken. 

Lees verder
9 april 2014

Coalitiebesprekingen: geef uw boodschap mee

Donderdagavond 10 en 17 april kunnen bewoners en vertegenwoordigers van bewonersgroepen en belangenorganisaties in gesprek met het onderhandelingsteam. De onderhandelaars namens de SP, GroenLinks, PvdA en De Nijmeegse Fractie horen graag wat mensen uit de stad hen willen meegeven.

Lees verder
7 april 2014

Ben jij het nieuwe Nijmeegse afdelingsbestuurslid?

Op 23 juni kiest SP-Nijmegen weer een nieuw afdelingsbestuur. We zijn op zoek naar bestuursleden die van aanpakken weten en er de komende jaren samen met onze leden en onze mensen in de gemeenteraad voor willen gaan om Nijmegen socialer te maken.

Lees verder

Pagina's