h

SP wil duidelijkheid over verlaging eigen bijdrage WMO

16 maart 2015

SP wil duidelijkheid over verlaging eigen bijdrage WMO

De SP in Nijmegen wil dat het stadsbestuur snel duidelijkheid geeft over de verlaging van de  eigen bijdragen voor de WMO. Op dit moment worden er door het het CAK (Centraal Administratie Kantoor) te hoge eigen bijdragen geïnd, terwijl in Nijmegen is afgesproken dat die per 1 januari fors omlaag gaan.

Cor van Norel, raadslid van de SP: “In Nijmegen hebben we besloten dat mensen met een jaarinkomen tot 28.000 vanaf 1 januari 2015 een eigen bijdrage betalen van hoogstens 19 euro per vier weken. WMO-gerechtigden met een hoger inkomen betalen een oplopende inkomensafhankelijke bijdrage. Daarmee is in Nijmegen de torenhoge eigen bijdrage voor thuiszorg en voorzieningen afgeschaft.”

Het CAK, dat de eigen bijdragen int voor gemeenten, lijkt niet op de hoogte te zijn van het gewijzigde Nijmeegse beleid. Van Norel: “Wij werden benaderd door een mevrouw met 3 uur thuiszorg per week, die volgens het CAK voortaan 46 euro per vier weken aan eigen bijdrage moest  betalen. Haar inkomen is ver onder de 28.000 per jaar, dus dat kan niet kloppen. Desgevraagd gaf het CAK aan niet op de hoogte te zijn van gewijzigd Nijmeegs beleid. Ook op de gemeentelijke website is amper informatie te vinden over het gewijzigde beleid voor de WMO. De mevrouw die de SP benaderde heeft ook geen brief ontvangen over de verlaagde eigen bijdrage.”

De SP wil dat het college van B en W het CAK snel aanspoort om het Nijmeegse beleid uit te voeren. “De communicatie richting de bewoners van Nijmegen hierover schiet duidelijk tekort”, aldus Van Norel. “Hoe kan het dat het CAK nieuw beleid niet direct uitvoert en in maart nog van niets weet? Alle WMO-gebruikers moeten wat ons betreft zo snel mogelijk een brief krijgen met informatie. Ook willen wij dat alle foutieve inningen van te hoge bijdragen vanaf 1 januari zo snel mogelijk hersteld worden.”

Van Norel: “Wat de SP betreft is het een kwestie van beschaving dat we samen betalen voor de zorg die mensen nodig hebben. Dat heet solidariteit, en daar heeft Nijmegen voor gekozen. Nijmegen is met het afschaffen van de torenhoge eigen bijdragen voor de WMO uniek in Nederland. Dat is iets om trots op te zijn.”

Reactie toevoegen

U bent hier