h

Thuiszorgers Vérian weigeren nieuw voorstel voor salarisverlaging

27 februari 2015

Thuiszorgers Vérian weigeren nieuw voorstel voor salarisverlaging

Zorgaanbieder Vérian blijft ondanks protesten van medewerkers vasthouden aan een loonsverlaging van 25%. In een nieuw voorstel wil de werkgever het loon de komende maanden stapsgewijs verlagen. Tijdens een bijeenkomst gisteravond in Nijmegen,waarbij ook de FNV en SP aanwezig waren, werd duidelijk dat de thuiszorgmedewerkers niet akkoord gaan met dit plan.

FNV-onderhandelaar Marian Beldsnijder: ‘Er staat geen werkgarantie tegenover. Werknemers lopen daardoor veel risico’s. Bovendien laat de uitspraak van de rechter in de zaak tegen V&D laat zien dat de werkgever het loon niet zomaar mag verlagen.’ FNV Zorg & Welzijn heeft Vérian verzocht inzage te geven in de financiële positie van het bedrijf en daarvoor een externe deskundige in te schakelen.

De directie van Vérian wil het salaris van de thuiszorgmedewerker terugbrengen van gemiddeld 12,50 euro per uur naar 10 euro per uur. De zorgverleners lopen daardoor honderden euro’s per maand mis en kunnen dan vaak niet meer rondkomen. De afgelopen drie maanden hebben zij gesteund door de FNV en SP actie gevoerd en bezwaar aangetekend tegen het besluit. De directie stelde daarop dat de werkgelegenheid voor alle medewerkers in het geding komt als de bezwaren niet werden ingetrokken. De thuiszorgmedewerkers vrezen echter dat –ook al gaan zij akkoord met de verlaging - zij alsnog ontslagen worden, omdat Vérian geen werkgarantie wil geven. Dit zou betekenen dat werknemers ook minder recht hebben op een ww-uitkering.

De thuiszorgmedewerkers en FNV willen vasthouden aan de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Daarin is afgesproken dat er nieuwe salarisschalen in werking zullen treden. Zorgaanbieders moeten die schalen toepassen wanneer zij nieuwe contracten met gemeentes aangaan. Het contract tussen de gemeente en Vérian wordt in juni wordt verlengd. Het loon volgens de cao-schalen is gunstiger dan het loonbod van Vérian. ‘Het is onlogisch om het salaris nu te verlagen en vervolgens in juni weer te verhogen zoals in de cao is afgesproken,’ betoogt Beldsnijder.

Thuiszorgmedewerkers zijn sinds drie maanden verenigd in een comité samen met de SP en de FNV. Zaterdag 28 februari komt het comite in Nijmegen opnieuw in actie tegen de loonsverlaging.

 

Reactie toevoegen

U bent hier