h

Huur te duur

14 juli 2016

Bescherm Hengstdal nu het nog kan!

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad schaarde zich 13 juli achter een oproep van de SP om de Nijmeegse wijk Hengstdal te beschermen tegen sloop. De gemeenteraad heeft op initiatief van de SP het college van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om met woningcorporatie Standvast in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot renovatie en af te zien van sloop. Veel bewoners zijn tegen de sloop van de karakteristieke woningen gebouwd in de jaren vijftig. Hier zouden nieuwbouw woningen voor in de plaats komen en daarmee wordt het karakter van de wijk verwoest, zo stellen vele buurtbewoners. Nu moet het stadsbestuur om de tafel met Standvast om een alternatief te zoeken.

Lees verder
21 april 2016

Snel extra goedkope huurwoningen

Foto: SP

De SP is erg blij met de plannen van de gemeente om tijdelijke goedkope huurwoningen te plaatsen. Hiermee komen de komende paar jaar voor 500 mensen goedkope woningen beschikbaar. SP-wethouder Bert Velthuis heeft een aantal locaties aangewezen waar tijdelijke woningen komen. Door gebruik te maken van een crisiswet kunnen hier extra snel goedkope huurwoningen komen. Daar heeft Nijmegen al lang grote behoefte aan en daarom juicht de SP deze actie toe.

Lees verder
28 januari 2016

Nijmegen wil de huurexplosie stoppen

Foto: SP

Nijmegen zet zich in om om betaalbaar wonen in Nijmegen te stimuleren. Een gezamenlijk voorstel van de SP en de andere coalitiepartijen hiertoe is op 27 januari aangenomen door de gemeenteraad. Bart van Berkel, gemeenteraadslid namens de SP: “Tot en met 2018 moeten de huren van inkomens tot 43.000 euro niet meer stijgen dan de inflatie. Boven de 43.000 accepteren we stijgingen alleen als van de opbrengsten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Daarnaast wordt er bij nieuwe afspraken met woningcorporaties ook op ingezet dat de huur verlaagd wordt wanneer het inkomen van de huurder gedaald is. Als inkomensafhankelijke huurverhogingen mogelijk zijn, moet het omgekeerde immers ook kunnen. Verder moeten huurders meer zeggenschap krijgen over het beleid van de woningcorporaties. Zij huren hun huis en haard bij de corporaties, dan moeten ze ook mee kunnen beslissen over wat ermee gebeurt.”

Lees verder
23 januari 2016

Lindenholt is huurexplosie beu

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

Veel bewoners van Voorstenkamp hebben genoeg van de almaar stijgende huurprijzen. Dat concludeert de SP na een bezoek aan de wijk, waarin bewoners om hun mening werd gevraagd. Bart van Berkel, namens de SP lid van de gemeenteraad: “Wij hebben veel mensen gesproken en schrijnende verhalen gehoord. Veel huurders staat het water aan de lippen en de komende jaren dreigen de huren nog verder te stijgen. De SP wil deze huurexplosie een halt toeroepen.”

Lees verder
22 januari 2016

SP lanceert meldpunt Huur te Duur

Foto: SP

De Nijmeegse SP heeft een meldpunt geopend om klachten te verzamelen over de forse huurstijgingen in de stad. Bart van Berkel, gemeenteraadslid namens de SP: “We willen samen met Nijmegenaren een vuist maken tegen deze huurexplosie. Binnenkort gaat de gemeente om de tafel met woningcorporaties om afspraken te maken over het huurbeleid de komende jaren. We krijgen nu al veel steunbetuigingen van mensen die de huurexplosie beu zijn. Zij geven een helder signaal aan de corporaties dat het zo niet langer kan.” Op www.huurteduur.nl kunnen huurders hun mening geven over de jaarlijkse huurverhoging.

Lees verder
12 juli 2015

Stop de huurverhoging

De Nijmeegse woningcorporaties moeten per direct stoppen met de jaarlijkse huurverhoging. Dat bepleit SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. Afgelopen vier jaar zijn de huren in Nijmegen met 21 procent gestegen van gemiddeld 425 euro in 2011 naar 516 euro nu. Van Hooft: "Door de landelijke verhuurderheffing schieten de huren omhoog en worden met name modale inkomens kaalgeplukt. Nijmeegse woningcorporaties hebben daar nog een flinke schep bovenop gedaan. Het is onacceptabel dat huurders nog verder worden uitgeknepen."

Lees verder
26 februari 2014

3000 huishoudens steunen oproep SP: stop de huurexplosie!

Vandaag heeft de SP een petitie overhandigd aan de Nijmeegse woningcorporaties met de oproep om de huurexplosie een halt toe te roepen. Ruim drieduizend Nijmeegse huishoudens steunden de handtekeningenactie van de SP waarin de corporaties en de gemeenteraad wordt gevraagd om de forse huurverhogingen ongedaan te maken en de huren niet verder te laten stijgen dan de inflatie. Esther Lamers, voorzitter van het Platform Nijmeegse Woningcorporaties, nam de petitie in ontvangst uit handen van SP-lijsttrekker Hans van Hooft.Lees verder
6 mei 2013

SP start actie tegen huurverhogingen

De woningcorporaties hebben met goedkeuring van de Nijmeegse gemeenteraad besloten huurders een extra huurverhoging op te leggen. Dit jaar krijgen Nijmeegse huurders een huurverhoging van 4 procent. Deze verhoging is het gevolg van de huurheffing die het kabinet Rutte aan woningcorporaties heeft opgelegd om de schatkist te vullen. De SP roept huurders op hier tegen in actie te komen. Laat de huurder niet de hoofdprijs betalen voor de crisis!

Lees verder

U bent hier