h

Bewoners Prins Mauritssingel verdienen duidelijkheid

7 juni 2020

Bewoners Prins Mauritssingel verdienen duidelijkheid

Foto: Marij Feddema / SP Nijmegen

De actievoerende bewoners van de Prins Mauritssingel verdienen het om serieus te worden genomen. Daarom dient de SP woensdagavond een voorstel in om de feiten wat betreft de geluidsoverlast en fijnstofuitstoot van de drukke weg op tafel te krijgen.

Yurre Wieken, fractievolger van de SP: “Sinds vorig jaar voeren de buurtbewoners samen met de wijkraad van Lent actie voor maatregelen tegen de verkeersoverlast van de Prins Mauritssingel. Mensen kunnen ’s zomers geen ramen open zetten vanwege de toegenomen herrie. Dit leidt bij sommige bewoners zelfs tot lichamelijke klachten als stress en hoofdpijn. Ook het fijnstof neemt toe door het vele verkeer. Het roet slaat gewoon neer op de vensterbanken, dat ademen ze dus ook in. Van de gemeente krijgen ze steeds terug dat er geen normen worden overschreden. Maar dat komt omdat de modellen die de gemeente gebruikt om dit te controleren uitgaan van de officiële maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. In de praktijk wordt er gemiddeld 65 kilometer per uur gereden. Je kunt niet als gemeente blijven wapperen met normen wanneer mensen duidelijk overlast ervaren.”

De SP wil daarom dat de feiten op tafel komen. Wieken: “Het beste is om gewoon metingen te doen. Dan weet je precies wat de daadwerkelijke uitstoot en geluidsbelasting is, en kun je de resultaten toetsen aan de norm. Dat kan alleen voorlopig niet, omdat het door de coronamaatregelen een stuk rustiger is op de weg. Om een goed beeld te krijgen, moeten we daarmee wachten tot het verkeer weer normaal is. Wat nu al wel kan, is gewoon het rekenmodel gebruiken waarmee gekeken wordt of de normen overschreden worden. Alleen moet er in de berekening dan niet worden uitgegaan van een verkeerssnelheid van 50 kilometer per uur, maar van 65 km per uur. Want dat wordt er écht gereden – dat weten we al, want daar zijn wel metingen naar gedaan. Wanneer we weten hoe het echt zit met de uitstoot en geluidsoverlast, kunnen er passende maatregelen getroffen worden. De buurt heeft al een hoop goede voorstellen gedaan, daar kan de gemeente dan mee aan de slag.”

Reactie toevoegen

U bent hier