h

Meer goedkope huurwoningen broodnodig

2 maart 2020

Meer goedkope huurwoningen broodnodig

Foto: SP

Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer goedkope huurwoningen. Eerdere afspraken daarover met de woningcorporaties moeten streng nageleefd worden, vinden SP-gemeenteraadsleden Marij Feddema en Biljana Marković

In totaal is er in Nijmegen tussen 2019 en 2030 behoefte aan 10.000 zelfstandige woningen in alle huurprijscategorieën. Maar vooral de goedkope woningen met een maximale huur van  432,51 euro per maand blijven achter. “In 2016 is met de woningcorporaties afgesproken dat 20 % van de sociale woningvoorraad goedkoop moet zijn. Dat percentage neemt echter af: eind dit jaar zitten we op 17 % en als we niets doen dan daalt dit verder tot 15% in 2023. Een ongewenste situatie want het is al ontzettend moeilijk om aan een sociale huurwoning te komen. Laat staan dat deze betaalbaar is. Ook de meettijd die nu gehanteerd wordt maakt het lastig om binnen een redelijke termijn een sociale huurwoning te krijgen”, aldus raadslid Biljana Marković.

Daarom wil de SP dat de gemeente strenger toeziet op de naleving van de afspraken uit 2016. “De nood is alleen maar hoger geworden”, zegt Marković die woensdag 4 maart in de gemeenteraad een motie indient met deze oproep. Fractiegenote Marij Feddema komt daarnaast met een amendement over de grote bouwprojecten in de Waalsprong. “In de Waalsprong wordt de komende jaren volop gebouwd, dus daar liggen mooie kansen om voor meer goedkope woningen te zorgen. Ook hier moet immers iedereen kunnen wonen, niet alleen mensen met een ruime portemonnee.”

Reactie toevoegen

U bent hier