h

Superzaterdag in Zwanenveld en Hatert

4 november 2017

Superzaterdag in Zwanenveld en Hatert

Foto: Bart Linssen / SP Nijmegen

Vandaag was de SP in twee buurten tegelijk: Zwanenveld en Hatert. In Zwanenveld om te kijken hoe tevreden de huurders van Portaal waren na de acties tegen schimmelwoningen, in Hatert om samen met bewoners handtekeningen op te halen voor een veilige buurt.

Afdelingsvoorzitter Bart Linssen was in Zwanenveld. Begin dit jaar hoorde de SP hier veel klachten over woningen van Portaal: tocht, lekkage, schimmel en zelfs een rattenplaag. Samen met enkele huurders verzamelde de SP 180 handtekeningen (op 260 huishoudens), die in juni aan Portaal werden aangeboden. Inmiddels heeft Portaal verbetering beloofd: de woningen worden opgeknapt en er komt een klankbordgroep voor huurders. Maar zijn de huurders ook tevreden? Linssen: “We hebben veel bewoners gesproken waarmee eerder dit jaar actie is gevoerd. Zij voelden zich door Portaal niet serieus genomen. Inmiddels is daar verandering in gekomen – Portaal heeft door dat ze mensen niet meer met een kluitje het riet in kunnen sturen. De huur gaat niet omhoog en huurders worden betrokken bij de verdere plannen van Portaal voor de buurt. Wel is er nog steeds scepsis: eerst zien, dan geloven. Er staat renovatie gepland voor 2018/2019, wat dat voor de huurders oplevert moet nog blijken. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat collectieve actie werkt – wat huurders indvidueel niet voor elkaar kregen, is ze samen wel gelukt.”

Foto: Matthias van Hunnik / SP Nijmegen

Gemeenteraadslid Matthias van Hunnik was in Hatert. Hier hoorde de SP tijdens het buurten in september klachten over de verkeersveiligheid in de wijk. Half oktober werd er een buurtbijeenkomst georganiseerd. Daar werd door bewoners besloten tot het houden van een petitie. Deze petitie bevat drie eisen:

  1. Van 30-kilometerzone naar woonerf in een aantal straten
  2. Verkeersremmende maatregelen, bijvoorbeeld bloembakken of drempels
  3. Eenrichtingsverkeer handhaven, waar mogelijk aanpassen of uitbreiden

Vandaag verzamelde de SP samen met enkele wijkbewoners handtekeningen voor de petitie. Van Hunnik: “Uit ons buurtonderzoek blijkt dat 84 % van de bewoners zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid. Er wordt vaak te hard gereden in de buurt. Mensen durven daardoor hun kinderen niet meer buiten te laten spelen. In enkele straten is de weg te smal om fatsoenlijk te parkeren. Ook vrachtverkeer heeft daar last van. Veel bewoners zien graag meer drempels, en verhoging van bestaande drempels.” De handtekeningen worden op een later moment aangeboden aan de gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier