h

Leegstand centrum snel aanpakken

20 april 2015

Leegstand centrum snel aanpakken

Net als in veel andere steden kampt de Nijmeegse binnenstad met een toenemende leegstand van winkelpanden. De economische recessie en de sterke groei van internetverkoop hebben veel ondernemers uit het centrum verdreven. De SP-fractie is blij dat wethouder Ben van Hees aan de slag gaat met een aanvalsplan om de binnenstad aantrekkelijk te houden. 

Tot aan de zomer bespreekt de gemeenteraad de toekomstplannen voor de binnenstad. De bestrijding van de leegstand speelt daarbij een belangrijke rol. Naar verwachting verdwijnt komende jaren dertig procent van het winkeloppervlak als gevolg van toenemende internetverkoop. 

SP-raadslid Stijn Vat:  “Daarom wil de SP dat er serieus wordt gekeken naar de optie om het winkelgebied compacter te maken. Winkelstraten die kampen met hoge leegstandspercentages en verloedering kunnen wellicht beter worden ingezet als woongebied. Daarnaast moet het vergunningenstelsel eenvoudiger worden gemaakt, zodat startende ondernemers sneller aan de slag kunnen in een leegstaande zaak. Bij de HONIG-fabriek hebben we gezien dat een tijdelijk andere bestemming van leegstaand vastgoed een mooie impuls kan geven aan de creatieve industrie. Dat kunnen we ook in het centrum meer gaan doen. “

Bij het vaststellen van het coalitieakkoord is reeds afgesproken dat de lokale lasten voor huurders van bedrijfspanden worden verschoven naar de vastgoedeigenaren. 

Vat: “Deze maatregel hebben we als SP bewust voorgesteld om de kleinere ondernemers te ontzien. Zij hebben het momenteel lastig en zitten veelal in gehuurde panden.  Bijkomend voordeel van die lastenverschuiving is dat het voor vastgoedspeculanten duurder wordt om hun panden leeg te laten staan. Door de extra kosten zullen zij eerder geneigd zijn om hun  panden voor een lagere prijs te verhuren. ”

Reacties

Even een paar kleinigheden. Ik ben een kleine ondernemer, weliswaar buiten het centrum gelukkig, maar ik moet er niet aan denken dat ik als eigenaar van mijn pandje nóg meer moet gaan betalen. Er is nog steeds een misverstand over de arme huurder en de rijke eigenaar. Daarnaast ben ik ik érg bang dat het vereenvoudigen van het vergunningstelsel er voor zorgt dat alle gelukszoekers aan de slag willen gaan. Er is al geen diploma meer nodig voor welk beroep dan ook. Er gaan daardoor vele nieuwe ondernemers al snel failliet. (met of zonder opzet). De toeleveranciers blijven met lege handen achter. Wat mij bijzonder steekt is dat veel van dit soort ondernemers, op naam van weet ik wie, gewoon opnieuw beginnen.
Binnenstad invullen met 'creatieve industrie' is een utopie. De Honigfabriek is qua kosten niet te vergelijken met de binnenstad. De Hezelstraat is een geweldig leuke , goedkopere, straat, met veel leuke winkels, maar wordt daar genoeg verkocht om te overleven?
Ik ben zélf een sociaal ondernemer, maar ik houd mijn hart vast voor dít soort regelgeving.

Reactie toevoegen

U bent hier