h

Explosie energiekosten, SP wil actie gemeente

29 april 2024

Explosie energiekosten, SP wil actie gemeente

Foto: Havang(nl) / Wikimedia Commons

Huurders met blokverwarming dreigen op enorme energiekosten gejaagd te worden. Na gesprekken met geschrokken huurders van Portaal eist de SP dat de gemeente ingrijpt. Door een combinatie van een verkeerde inschatting met het inkopen van energie en het verdwijnen van landelijke subsidies dreigen huurders duizenden euro’s meer te gaan betalen. “Het gaat om mensen die al bijna niets hebben. Die gaan hier financieel aan onderdoor. De energieprijzen zijn misschien niet meer zo hoog als in 2022 en 2023, maar de tarieven van energieleveranciers zijn dat nog wel. De overheid kan haar ogen hier niet voor sluiten”, zegt SP-fractielid Yurre Wieken, die wil dat niet huurders maar Portaal opdraait voor de extra kosten.

De SP was op bezoek bij huurders van de flat Leuvensehof in Zwanenveld. Die zijn zich rot geschrokken. “Zonder bericht van Portaal worden er opeens veel grotere bedragen afgeschreven van bankrekeningen”, zegt huurder Rob Careman. “We gaan maandelijks 50 tot 300 euro meer betalen. Sommigen krijgen een naheffing van 3000 euro. Er wonen hier kwetsbare mensen met een Wajonguitkering, die kunnen dat nooit opbrengen.”

Er zijn twee oorzaken voor deze explosieve stijging. De eerste is landelijk. Vorig jaar gold de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB), een subsidie van de Rijksoverheid voor bewoners van gebouwen met blokverwarming. Ook woningcorporaties als Portaal, eigenaar van de Leuvensehof, maakten hier gebruik van. De TTB vervalt dit jaar, terwijl de energiekosten nog steeds torenhoog zijn. Ten tweede heeft Portaal een foute inschatting gemaakt met het inkopen van energie. Vorig jaar is er een jaarcontract afgesloten volgens de op dat moment geldende tarieven, terwijl de marktprijs daarna daalde. Wieken: “De huurders draaien nu op voor een fout van Portaal. Gelukkig loopt het contract maar één jaar, maar huurders kunnen zich niet een jaar blauw betalen en hopen op betere tijden. Laat Portaal zelf deze kosten dragen, zodat er geen huurders in armoede gestort worden. De gemeente moet hierover met Portaal in gesprek.” 

Reactie toevoegen

U bent hier