h

Halveer wachttijd sociale huurwoning

13 juli 2022

Halveer wachttijd sociale huurwoning

Nijmegen moet snel prioriteit geven aan het bouwen van extra sociale huurwoningen. Dat vindt SP-gemeenteraadslid Jeannette Geers, die 13 juli een voorstel indient wat de lange wachtlijsten op zijn minst moet halveren.

Geers: “Als gemeente maken we afspraken met woningcorporaties over hoeveel woningen er gebouwd moeten worden. We zien nu al jaren dat die afspraken onvoldoende worden nagekomen. Het aantal daadwerkelijk gebouwde woningen blijft achter. De woningnood is echter onveranderd groot. De SP wil de lat daarom hoger leggen. De komende jaren zou het versneld bouwen van sociale huurwoningen daarom prioriteit moeten krijgen. Dat kan gemakkelijk, want dankzij de lage rentestand kunnen woningcorporaties voordelig betaalbare woningen bouwen.”

Tot 2025 – en als het moet langer – wil de SP dat er jaarlijks 1000 sociale huurwoningen bijkomen. Geers: “De helft van alle nieuwbouwwoningen moet bestemd zijn voor sociale huur, veel meer dan de 30 procent waar GroenLinks, Stadspartij en D66 mee komen. En we moeten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Als de Nijmeegse coalitie dit overneemt, zou het moeten lukken om de gemiddelde wachttijd minimaal te halveren.”

Reactie toevoegen

U bent hier