h

Controleer actief op brandveiligheid

15 maart 2021

Controleer actief op brandveiligheid

Foto: Pim GMX / Creative Commons

De SP wil dat de gemeente panden actiever controleert op hun  brandveiligheid, en stelt vragen bij de huidige werkwijze. Aanleiding is de berichtgeving over het studentencomplex Vossenveld in Hatert. Verhuurder SSH& en de omgevingsdienst spreken elkaar daarbij tegen over de mate van brandveiligheid. Gemeenteraadslid Yurre Wieken: ‘Dat een instituut als de SSH& en de omgevingsdienst tot compleet andere conclusies komen, is op zijn minst vreemd. Is het systeem waarmee wij controleren wel betrouwbaar?’

Sinds de dodelijke brand in de Londense Grenfelltoren van 2017 is Nijmegen mogelijke brandgevaarlijke panden aan het inventariseren. Door de publicatie van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) kwam aan het licht dat Vossenveld één van de mogelijk brandgevaarlijke panden in de stad is. Mogelijk, want daar is nog nader onderzoek voor nodig. Wieken: ‘Verhuurders kunnen zelf een risicotool van het ministerie van Binnenlandse Zaken invullen om te kijken of ze aan alle brandveiligheidseisen voldoen. Bij twijfel kijkt de omgevingsdienst er ook nog naar. Het vreemde is dat SSH& en omgevingsdienst tot heel verschillende conclusies komen: de SSH& kreeg een groene uitslag, de omgevingsdienst een oranje. Dan ga je je toch afvragen hoe betrouwbaar die risicotool is, en of het goed is dat wij verhuurders erop vertrouwen dat ze die zelf correct invullen. Ik herinner me ook nog de onthulling dat de Meibergflat van Woongenoot in Meijhorst brandgevaarlijke gevelbeplating bleek te hebben. Op papier klopte de vergunning, maar in de praktijk was van het papier afgeweken.’

Wieken wil een actievere rol van de gemeente. ‘De gemeente legt steeds meer verantwoordelijkheid neer bij pandeigenaren als het gaat om brandveiligheid. Dat is tot op zekere hoogte te begrijpen, want zij zíjn natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun eigen panden. Maar het moet niet betekenen dat wij als overheid terug gaan treden. Uiteindelijk is de gemeente ook verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners, en is het aan de gemeente om erop toe te zien dat verhuurders hun verantwoordelijkheid ook nemen. Het kan niet zo zijn dat er ergens brand uitbreekt, het pand al langer onveilig blijkt te zijn geweest en de gemeente dan zegt: ‘daar gaan wij niet over'. Wat mij betreft gaat de gemeente meer en proactiever controleren’.

Reactie toevoegen

U bent hier