h

Nijmegen helpt bijstandsgerechtigden een handje

21 mei 2020

Nijmegen helpt bijstandsgerechtigden een handje

Foto: Photograaff / Creative Commons

Wie in de bijstand zit, krijgt in Nijmegen voortaan hulp met het regelen van zijn of haar toeslagen. SP-wethouder Renske Helmer-Englebert start volgende maand een pilot waarmee de gemeente wil voorkomen dat mensen toeslagen mislopen of juist te maken krijgen met terugvorderingen.

Helmer-Englebert: “17.700 Nijmeegse huishoudens hebben een inkomen van maximaal 130 % van het sociaal minimum. 14.400 daarvan zit al meer dan vier jaar op dat niveau. In Nijmegen hebben we daar goede regelingen voor, en doen we ook al veel om het mensen wat makkelijker te maken: denk aan de Formulierenbrigade, de Financieel Experts en de Sociaal Raadslieden in de wijk. Maar veel regelingen zijn landelijk. Een belangrijke regeling zijn de toeslagen van de Belastingdienst. Die zijn best ingewikkeld: je moet een inschatting maken van je jaarinkomen, en je inkomen kan tijdens het jaar natuurlijk ook nog veranderen en dan moet je dat doorgeven. Dat gaat niet altijd goed. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat 30 % van de ontvangers een terugvordering krijgt, wat tot grote schulden kan leiden. Ook ontvangen sommige mensen geen toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben, maar dat niet weten. Omdat ze een laag inkomen hebben, vormen die toeslagen een belangrijk deel daarvan.”

Vanaf juni helpt de gemeente mensen met een laag inkomen met het regelen van hun toeslagen. Helmer-Englebert: “Door mensen actief te steunen in het regelen van hun toeslagen, kan veel financiële ellende worden voorkomen. Dat is beter voor de gezondheid van deze mensen, en voorkomt ook dat de gemeente ze later moet helpen met schuldhulpverlening. Dat is tijdens de coronacrisis geen overbodige luxe.”

Reactie toevoegen

U bent hier