h

Graafseweg: bezint eer ge begint

20 december 2019

Graafseweg: bezint eer ge begint

Foto: Matthias van Hunnik

De gemeente gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van verschillende maatregelen om de Graafseweg veiliger te maken. In de gemeenteraadsvergadering van 18 december werd een motie van de SP hierover aangenomen.

Fractievoorzitter Hans van Hooft: “De Graafseweg moet veiliger, daar is iedereen het over eens. Er is al allerlei onderzoek gedaan naar de gevolgen van de doorstroming van het verkeer en het sluipverkeer naar omliggende wijken bij verschillende wegvarianten. Hoe de Graafseweg veiliger wordt in de verschillende varianten is nu nog helemaal niet duidelijk. Dat gaan we nu eerst doen. Pas daarna kan de gemeenteraad alle belangen afwegen, en een goed gefundeerd besluit nemen. Buurtbewoners hebben ook het recht om te weten wat de gevolgen zijn van de verschillende scenario’s voor de Graafseweg.”

Dat er wel íets moet gebeuren, staat volgens de SP vast. Van Hooft: “Omwonenden klagen terecht over hardrijders, stank en geluidsoverlast. Het is nu een erg onveilige weg. Er staan dan ook genoeg zaken in de plannen van het college die we kunnen steunen, bijvoorbeeld het verplaatsen van de fietsoversteek bij de Cavaljéweg zodat die onderdeel wordt van een kruispunt. Rijbaanversmalling, met behoud van het aantal rijstroken, kan wat ons betreft ook, want daarmee haal je de snelheid eruit zonder wegcapaciteit in te leveren. Over het belangrijkste onderdeel van het plan hebben wij grote twijfels. Dan gaat het over het verminderen van wegcapaciteit door het weghalen van een rijstrook in elke richting tussen de spoorbrug en de kruising Wolfkuilseweg/Groenestraat. Onze voorkeur gaat uit naar twee rijstroken in beide richtingen.”

Het is bekend dat het verkeer in Nijmegen de komende tien jaar met 10 tot 20 procent zal toenemen. Wegcapaciteit wegnemen lijkt de SP daarom onverstandig, zegt Van Hooft. “Met dynamisch verkeersmanagement kan je uitstekend ervoor zorgen dat er niet meer auto’s over de Graafseweg gaan rijden. En met versmalling van rijstroken en een groene golf kun je ook de snelheid uit het verkeer halen. Daarvoor hoef je geen rijstroken weg te halen. De overcapaciteit op de Graafseweg, waar de wethouder over spreekt, is juist hard nodig als de boel propvol komt te staan met files. Dan doet dynamisch verkeersmanagement niks meer en heb je gewoon wegcapaciteit nodig om auto’s door te laten stromen.”

“Wat betreft de veiligheid voor fietsers en aanwonenden is het op dit moment totaal onduidelijk wat er mogelijk en onmogelijk is met de verschillende wegvarianten. Duidelijk is wel dat je met meer ruimte en minder rijstroken, betere maatregelen voor de veiligheid kan nemen. Het is raar dat nu niet duidelijk is hoe die veiligheidsmaatregelen eruit gaan zien in de verschillende wegvarianten, terwijl het juist om de veiligheid  allemaal begonnen was. Veiligheid en doorstroming zijn in dit geval tegenstrijdige belangen die de gemeenteraad zorgvuldig tegen elkaar moet afwegen.”

Voor 1 maart worden verschillende inrichtingsvarianten gepresenteerd waarbij de ruimte maximaal benut wordt voor de veiligheid van fietsers en aanwonenden. Daarna zal de gemeenteraad een uitspraak doen over de gewenste inrichting van de Graafseweg.

Reactie toevoegen

U bent hier