h

Graafseweg niet versmallen zonder verder onderzoek

4 november 2019

Graafseweg niet versmallen zonder verder onderzoek

Foto: Matthias van Hunnik

De SP is nog niet overtuigd van het voorstel van het college om de Graafseweg verder te versmallen. Fractievolger Yurre Wieken wil eerst nader onderzoek naar de gevolgen voor de omliggende straten. “Sluipverkeer naar de omliggende straten is voor de SP niet acceptabel.”

In 2017 is de Graafseweg versmald tussen het Keizer Karelplein en de spoorbrug. Na diverse verkeerssimulaties stelt het college nu voor om de Graafseweg verder te versmallen, van het kruispunt met de Rozenstraat tot het kruispunt met de Wolfskuilseweg. Volgens het gedane onderzoek zou dit slechts leiden tot beperkt sluipverkeer in de omringende straten.

Yurre Wieken, fractievolger voor de SP, heeft daar nog twijfels bij. “De verkeerssimulatie waar het college zich op baseert, gaat uit van een gelijkblijvend verkeersaanbod. Echter, in het ambitiedocument mobiliteit dat recent vastgesteld is, wordt uitgegaan van een toename van het autoverkeer met 10 tot 20 % de komende 10-20 jaar, vanwege de Nijmeegse bevolkingsgroei. Die twee zijn lastig te rijmen. Het kan best dat verdere versmalling met het huidige verkeersaanbod weinig problemen oplevert, maar blijft dat op de langere termijn ook zo? Het lijkt ons ook niet logisch om de wegcapaciteit te verminderen wanneer het autoverkeer toeneemt.”

Ook is nog niet voor alle omliggende straten duidelijk wat de gevolgen zijn. Wieken: “Ik mis de Wolfskuilseweg, de Groenestraat en de Molenweg. Er moet geen enkele onduidelijkheid meer bestaan over de gevolgen voor sluipverkeer in de wijken. Pas dan kunnen we besluiten of we de Graafseweg verder versmallen.”

Reactie toevoegen

U bent hier