h

SP wil geen zandtransport door Lentse straten

18 januari 2019

SP wil geen zandtransport door Lentse straten

Foto: SP

De Nijmeegse SP pleit voor een alternatieve route voor de vele vrachtwagens voor zandtransport in Lent. In het voorjaar is er veel zand nodig, ruim 70.000 m3, bestemd voor de ophoging van het nieuw te ontwikkelen gebied de Stelt in Lent. Dit gebied is gelegen naast de Waalbrug en de Waal, maar het vrachtverkeer zal iedere vijf minuten met een grote vrachtwagen met zand door de straten van Lent denderen. Marij Feddema, SP raadslid in Nijmegen, wil van het Nijmeegse college weten of er een verkeersveilige route kan komen. De Wijkraad Lent, bewoners en scholen maken zich grote zorgen over de veiligheid en willen een alternatief voor de route over de Turennesingel en de Vrouwe Udasingel. De SP gaat de komende weken in gesprek met bewoners in Lent.

De huidige verkeerssituatie in Lent maakt het niet mogelijk dat vrachtwagens uit het noorden via de Mauritssingel kunnen en dan linksaf voor de Waalbrug om naar het te ontwikkelen gebied te rijden. Feddema: “Bewoners in Lent maken zich zorgen over de vele vrachtwagens die dwars door Lent gaan denderen, en de verkeersveiligheid voor fietsers en scholieren kunnen bedreigen. Op die route zijn meerdere rotondes, kruisingen met voorrangsfietspaden en toegangswegen naar vier nabijgelegen scholen en sportvelden. Wat de SP betreft: geen zand door Lent.” Feddema heeft ook gesproken met de Wijkraad Lent, die in gesprek zijn met de gemeente Nijmegen, maar die gesprekken hebben nog niet geleidt tot een alternatief.

Het kruispunt aan de Vrouwe Udasingel
Foto: SP

Volgens Feddema staat extra vrachtverkeer in Lent ook haaks op eerdere maatregelen van het gemeentebestuur om de verkeersituatie juist te verbeteren. “Nog niet zo lang geleden zijn op deze kruisingen banners geplaatst om automobilisten te wijzen op de fietspaden. En straks mogen er wel zwaarbeladen, grote vrachtwagens rijden? Ouders durven hun kinderen nu al niet meer op de fiets naar school te laten gaan. Het is echt hard nodig om voor dit vrachtverkeer een route buitenom Lent te realiseren.”

De Nijmeegse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of het zandtransport via de Mauritssingel kan en dan linksaf voor de Waalbrug langs naar ontwikkelgebied de Stelt. Dat is volgens de Wijkraad Lent en de SP een veilig alternatief, welke mogelijk zelfs gecombineerd kan worden met de geplande afsluiting van de Waalbrug voor grootschalige renovatie. De Nijmeegse SP bezoekt de komende weken de bewoners langs de route in Lent.

Reactie toevoegen

U bent hier