h

Lent start petitie; “Geen zandtransport dwars door onze straten”

29 januari 2019

Lent start petitie; “Geen zandtransport dwars door onze straten”

Foto: SP

Bewoners van Lent zijn op initiatief van SP Nijmegen en Wijkraad Lent een actie gestart om zandtransport door de Lentse straten te voorkomen. Inwoners vinden de geplande route van het zandtransport naar de Stelt over de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel veel te gevaarlijk. Middels een petitie wordt de de gemeente Nijmegen gevraagd om een alternatieve en verkeersveilige route te zoeken. “De eerste prioriteit van de gemeente is de doorstroom van het verkeer vanuit Nijmegen de stad uit. Onze is veiligheid en leefbaarheid in de woongebieden.”, aldus een van de bewoners.

De SP en de Wijkraad Lent maken zich grote zorgen over de vele vrachtwagens die dwars door Lent gaan rijden. Op de route zijn meerdere rotondes, kruisingen met voorrangsfietspaden en toegangswegen naar vier nabijgelegen scholen, een wijkcentrum en sportvelden. Volgens bewoners is de verkeersveiligheid nu al in het geding. Afgelopen zaterdag zijn de eerste 100 handtekeningen voor een verkeersveilige, alternatieve route gezet. De SP fractie heeft ook al vragen gesteld aan het stadsbestuur. Op donderdag 7 februari is er een buurtbijeenkomst voor bewoners in wijkcentrum de Ster.

Leonie Schuijt, inwoner uit Lent, had namens de verkeersgroep Lent afgelopen maandag een gesprek met de gemeente Nijmegen. “De gemeente ziet de Vrouwe Udasingel en Turennesingel route als enige optie. Alleen de terugweg, dus de lege vrachtwagens, willen ze via het verkeerslicht bij de Waalbrug laten lopen. Hun eerste prioriteit is de doorstroom van het verkeer vanuit Nijmegen de stad uit. Onze is veiligheid en leefbaarheid in de woongebieden.”

De Wijkraad Lent en de SP willen een alternatief voor de route. Ze stellen voor om de vrachtwagens via de Mauritsingel en dan linksaf voor de Waalbrug langs naar ontwikkelgebied de Stelt te laten rijden. Dit kan mogelijk zelfs gecombineerd worden met de geplande afsluiting van de Waalbrug voor grootschalige renovatie.

Als het aan de gemeente Nijmegen ligt rijden er binnenkort, gedurende ongeveer 10 weken, iedere 5 minuten, grote vrachtwagens met zand door uw straat of buurt. Deze vrachtwagens gaan ongeveer 70.000 m3 zand vervoeren naar het nieuw te ontwikkelen gebied de Stelt (nabij de Waalbrug en de Waal). Dit zand is nodig om het gebied op te hogen voor woningbouw.

Reactie toevoegen

U bent hier