h

SP, GroenLinks en D66 stellen vragen over woningtoewijzing

24 september 2018

SP, GroenLinks en D66 stellen vragen over woningtoewijzing

Foto: Peter de Vos

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik heeft samen met GroenLinks en D66 vragen gesteld aan het college over woningtoewijzing bij huurhuizen. Begin september schreef de Gelderlander over problemen in een gedeelte van Neerbosch-Oost. Daarin werd de woningtoewijzing en in het bijzonder het ‘passend toewijzen’ aangewezen als een van de oorzaken. Dit zou zorgen voor een te eenzijdige samenstelling van de buurt. De partijen hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat ze gevarieerde wijken en een ongedeelde stad willen. Daarom willen ze nu weten in hoeverre het huidige beleid dit tegenwerkt en wat de gemeente nog meer zou kunnen doen om te zorgen voor gemengde wijken.

Begin september schreef de Gelderlander een artikel over problemen die spelen in een gedeelte van Neerbosch-Oost. Bewoners voelen zich minder veilig dan voorheen, ervaren overlast en stellen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Het gaat hier om de stapeling van een aantal problemen, maar gesuggereerd wordt dat één van de oorzaken moet worden gezocht in de eenzijdige samenstelling van de groep huurders. Als gevolg van het ‘passend toewijzen’ worden goedkope huurwoningen alleen nog maar toegewezen aan de laagste inkomens. SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: “Wanneer de mix van bewoners in een buurt te eenzijdig is samengesteld of wanneer er te veel huurders met een bijzondere zorgvraag bij elkaar wonen, kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. Dat is waarover de mensen uit Neerbosch-Oost begin deze maand aan de bel trokken. Daarom willen we juist meer gemengde wijken. Het passend toewijzen werkt dat tegen doordat betaalbare woningen niet meer toegankelijk zijn voor mensen die 'teveel' zouden verdienen.”

Volgens de SP gaat het niet alleen over de woningtoewijzing. Van Hunnik: “Natuurlijk moet er opgetreden worden tegen overlast. En tegelijkertijd moeten we kijken of de begeleiding van mensen die zorg nodig hebben wel op orde is. Tenslotte is het zaak om voldoende betaalbare en goedkope woningen bij te bouwen in de stad. Als er genoeg huurwoningen beschikbaar zijn dan hoeven mensen met een midden en laag inkomen niet met elkaar te concurreren om dezelfde woningen en dan hebben we het passend toewijzen niet eens meer nodig.”

SP, GroenLinks en D66 hebben de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel van 1 september in de Gelderlander over de problemen in een stuk van Neerbosch-Oost? Welke structurele maatregelen worden er genomen om dergelijke problemen in Nijmegen op te lossen? Op welke manier is de gemeente betrokken bij deze oplossingen?

2. In de berichtgeving worden zorgen geuit vanuit veiligheid, zorg en wonen. Dat toont het belang aan van een goede verbinding tussen deze beleidsgebieden. Hoe wordt hierop samengewerkt als het gaat om het leefbaar houden van buurten en wijken? Ziet het college nog verbeterpunten als het gaat om deze samenwerking?

3. Hoe beoordeelt het college het passend toewijzen, zowel betreffende positieve als negatieve gevolgen? Zorgt het passend toewijzen ervoor dat de beschikbare woningen voor de laagste inkomens beschikbaar komen? Heeft passend toewijzen volgens het college gevolgen gehad voor de samenstelling en de leefbaarheid van Nijmeegse wijken?

4. Kan het college aangeven welke mogelijkheden zij zien om een ongedeelde staden gemengde wijken te realiseren? Welke middelen ontbreken er volgens college nog om dit te bereiken? Zijn er voorbeelden op dit vlak uit andere steden die het college kent en overweegt of juist niet uitvoert? Waarom wel/niet?

5. Kan het college aangeven welke wijken volgens haar de belangrijkste aandachtswijken zijn op dit punt en welke middelen ze inzet om deze wijken een impuls te geven?

6. Woningcorporatie Portaal hanteert een afwijkend beleid waar het gaat om passend toewijzen (zie voetnoot 1). Portaal ervaart dit zelf als een manier om de samenstelling van een wijk diverser te houden. Hoe beoordeelt het college deze werkwijze van woningcorporatie Portaal? Ziet het college meer mogelijkheden voor corporaties om huren te differentiëren, afhankelijk van het inkomen van de huurder?

7. Kan het college aangeven of de woningbouwopgave voldoende aansluit bij de in het coalitieakkoord opgenomen wens om ongedeelde wijken te creëren?

Reactie toevoegen

U bent hier