h

SP sluit coalitieakkoord met GroenLinks en D66

26 april 2018

SP sluit coalitieakkoord met GroenLinks en D66

Foto: Griffie Nijmegen

Vandaag is het coalitieakkoord dat de fractie van de SP heeft gesloten met GroenLinks en D66 gepresenteerd. Onder de noemer “Nijmegen: samen vooruit duurzaam | sociaal | veerkrachtig | aantrekkelijk’’ zetten de drie partijen het sociale beleid van het vorige college voort. Ook de twee SP-wethouders van het vorige college gaan door. Renske Helmer is verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk, Inkomen & Armoedebestrijding, ICT & Faciliteiten, Bert Velthuis gaat zich bezighouden met Wijken, Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport & Accommodaties.

Lijsttrekker Renske Helmer onderhandelde namens de SP: Met dit akkoord gaan we de problemen die we de afgelopen jaren zijn tegengekomen aanpakken. Zo krijgen cliënten die thuiszorg nodig hebben weer gewoon recht op uren, pakken we schimmelwoningen aan en blijven we een sociale stad. We zetten weer in op de wijken, met 1 miljoen extra voor onderhoud, wijkvegers in de hele stad en een nieuwe bibliotheek in Lindenholt. En de bus voor 65+ vormen we om tot een abonnement voor iedereen met een laag inkomen, zodat nog meer mensen gratis met de bus kunnen reizen.’’

Helmer onderhandelde samen met fractievoorzitter Hans van Hooft: De snelheid doet misschien anders vermoeden, maar het zijn pittige onderhandelingen geweest. Natuurlijk hebben we niet alles binnen kunnen halen, net als de andere partijen hebben we compromissen moeten sluiten. Ik ben er trots op dat we stappen vooruit kunnen zetten, en tegelijkertijd de problemen van de stad kunnen opvangen.’’

Vandaag werd het akkoord gepresenteerd, op woensdag 16 mei debatteert de Nijmeegse gemeenteraad over het politieke akoord van de drie partijen. Voor die tijd is het woord aan de leden. Op maandag 14 mei houdt de Nijmeegse SP daarvoor een algemene ledenvergadering. Die avond wordt gehouden in onSPand aan de Molenweg 95, en begint om 20.00.

Reactie toevoegen

U bent hier