h

Wethouder moet in actie komen na noodkreet cliënten thuiszorg

13 maart 2018

Wethouder moet in actie komen na noodkreet cliënten thuiszorg

Foto: SP

Groenlinks-wethouder Bert Frings, verantwoordelijk voor de thuiszorg in Nijmegen, moet direct in actie komen in reactie op de 80 klachten die de gemeente heeft ontvangen van cliënten van thuiszorgorganisatie Verian. Deze cliënten hebben plotseling veel minder hulp gekregen dan met Verian is afgesproken en dan zij nodig hebben. Een cliënt vertelt vandaag in de Gelderlander: "Mijn hulp komt niet meer toe aan de keuken en het verschonen van het bed. Ik ben incontinent. Je ruikt het al." Volgens Angelique Hummel van de SP-hulpdienst zijn de klachten het topje van de ijsberg en moet er snel iets gebeuren.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft maant wethouder Frings tot actie: "Je kunt niet eerst het aantal uren vastleggen voor een schoon en leefbaar huis, en vervolgens zeggen dat het ook in minder uren kan. De wethouder moet nu alle middelen inzetten om ervoor te zorgen dat Verian de zorg levert waar mensen recht hebben. En de directie van Verian moet direct stoppen met intimidatie van hun eigen personeel. Zij maken zich terecht zorgen over hun inkomen, nu er zoveel uren werk wordt geschrapt. Daar zou Verian goed naar moeten luisteren, in plaats van hen vertellen dat ze zich er niet mee moeten bemoeien. Zo langzamerhand komt de vraag op of we in Nijmegen wel met zo’n organisatie verder willen gaan."

De SP-fractie heeft het college de volgende vragen gesteld:

Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 39 reglement van orde

Onderwerp: Vermindering uren huishoudelijke hulp bij Verian

Nijmegen, 12 maart 2018

Geacht college,

Op 1 februari heeft de SP-fractie u schriftelijke vragen gesteld over de vermindering van uren huishoudelijke hulp bij Verian. De antwoorden op die vragen zijn nog niet gegeven, en daar hebben wij begrip voor, omdat wij u om een uitgebreide analyse hebben gevraagd van de wijze waarop in Nijmegen door de verschillende organisaties thuiszorg wordt geleverd en de verschillen in geleverde thuiszorg.

Op 21 februari ontving wethouder Frings van 49 clienten van Verian een bezwaarschrift tegen de vermindering van het aantal uren huishoudelijke hulp, en inmiddels zijn er 70 bezwaren bij de gemeente ingediend tegen vermindering van de thuiszorg door Verian.

Afgelopen week heeft de gemeente aan cliënten van Verian een brief gestuurd waarin u meldt dat Verian telefonisch contact met ze opneemt en dat u er vanuit gaat dat cliënt en Verian gezamelijk tot een oplossing komen. Vanuit de gemeente gaat u dit proces nauwgezet volgen omdat u zeker wilt weten dat alle signalen zorgvuldig worden opgepakt.

Inmiddels heeft de SP van verschillende cliënten gehoord dat dit telefoongesprek met Verian heeft plaatsgevonden. Daarover horen we dat Verian hen ‘onfatsoenlijk te woord staat’ en dat cliënten ‘niet moeten klagen’ dat ze minder uren krijgen. Verian meldt verder in dat gesprek dat de gemeente akkoord is met vermindering van het aantal uren thuiszorg. Ook horen wij van verschillende kanten dat personeel door de directie van Verian wordt geïntimideerd met de mededeling dat ze weten welke medewerkers meehelpen bij het invullen van bezwaarschriften en dat ze daarmee onmiddellijk moeten stoppen.

Wat de SP-fractie betreft is deze handelwijze van Verian volstrekt onacceptabel. Verian pleegt contractbreuk: je kunt niet eerst in samenspraak met de cliënt het aantal uren vastleggen voor een schoon en leefbaar huis, en vervolgens eenzijdig het aantal uren huishoudelijke hulp verminderen. Verian voert met deze maatregel een kostenbesparing uit over de rug van personeel en cliënten, zonder dat ze bij de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat er meer geld nodig is om goede zorg te kunnen leveren. De verantwoordelijk wethouder heeft eerder te kennen gegeven dat hij de handelswijze van Verian niet beschouwt als contractbreuk: ‘het gaat erom of de cliënt tevreden is’. Nu duidelijk is dat er in elk geval 70 ontevreden cliënten zijn die een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, kan de gemeente wat de SP-fractie betreft niet langer afzijdig blijven.

In Nijmegen garanderen we dat alle mensen de thuiszorg krijgen die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Die garantie wordt nu door Verian met voeten getreden. Verder eisen we van zorgaanbieders dat cliënten tevreden zijn over de geleverde zorg. Bij Verian zijn nu 70 cliënten zeer ontvreden over de eenzijdige korting op de geleverde thuiszorg. Wat de SP-fractie betreft voldoende reden voor de gemeente om in actie te komen. De gemeente dient pal te staan voor de garantie dat iedereen in Nijmegen de zorg krijgt die nodig is. De gemeente kan niet accepteren dat een thuiszorgorganisatie eenzijdig een urenkorting doorvoert op noodzakelijke thuiszorg. De gemeente moet opkomen voor cliënten die door thuiszorginstellingen tekort worden gedaan.

Daarom hebben wij de volgende vragen voor het college van Burgemeester en Wethouders:

1. Bent u bereid om Verian op korte termijn duidelijk te maken dat een eenzijdige korting op het aantal uren thuiszorg niet acceptabel is? Zo ja, welke middelen zet u in om Verian zover te krijgen dat ze de afgesproken zorg op de kortst mogelijke termijn weer gaan leveren?

2. Bent u bereid om voor alle cliënten die bezwaar maken tegen de eenzijdige urenkorting door Verian, op korte termijn objectief vast te laten stellen hoeveel uren huishoudelijke hulp er nodig is voor een schoon en leefbaar huis, zodat deze cliënten niet langer zijn overgeleverd aan de willekeur van Verian? Zo ja, welke middelen zet u in om Verian zover te krijgen dat ze de objectief vastgestelde hoeveelheid thuiszorg op de kortst mogelijke termijn weer gaan leveren?

Met vriendelijke groet,

Hans van Hooft

Fractievoorzitter SP Nijmegen

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier