h

Opinie: Bouw meer betaalbare woningen voor jong en oud

6 maart 2018

Opinie: Bouw meer betaalbare woningen voor jong en oud

Foto: Peter de Vos

In de afgelopen 15 jaar is Nijmegen hard gegroeid. Tegelijkertijd is het aantal betaalbare huurwoningen fors achtergebleven. Dat is alleen maar op te lossen door meer betaalbare huurwoningen te bouwen!

De wachtlijst voor een betaalbare huurwoning blijft schrikbarend lang. Om een betaalbare huurwoning te bemachtigen was in 2008 een gemiddelde inschrijftijd/woonduur nodig van 5 jaar, in 2018 is die gemiddelde inschrijftijd opgelopen tot maar liefst 11,4 jaar.

In Nijmegen heeft twee derde van de huishoudens (studenten niet meegerekend) een inkomen van minder dan 35.400 euro per jaar en behoort daarmee tot de doelgroep van sociale huurwoningen. Afgelopen 10 jaar zijn er in Nijmegen 10.000 woningen bijgebouwd, maar het percentage betaalbare sociale huurwoningen is in die tijd drastisch afgenomen van 41% in 2008 naar 34% in 2018.

De afname van het aantal sociale huurwoningen komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van politieke keuzes. Tussen 2010 en 2014 verdwenen er in Nijmegen maar liefst 2500 betaalbare huurwoningen met D66 aan het roer. In de afgelopen 4 jaar is die trend door de SP gekeerd met de bouw van 5000 nieuwe woningen waarvan 2000 sociale huur. Landelijk koerst Rutte vanaf 2010 op het uitkleden van de sociale huursector. Alle huurders in een sociale huurwoning betalen elke maand gemiddeld 75 euro meer huur dan nodig is door de verhuurdersheffing. Middeninkomens worden door dit kabinet met harde hand uit de sociale huursector gejaagd door inkomensafhankelijke huurverhogingen en een verbod voor woningcorporaties om meer dan 20% huurders te huisvesten met een inkomen boven de 36.798 euro. In de praktijk betekent dit dat een gezin met twee kinderen en een inkomen van 40.000 euro per jaar op zoek moet naar een betaalbare koopwoning van onder de 165.000 euro, die niet te vinden zijn. Of moet gaan huren voor 900 a 1000 euro per maand, wat niet te betalen is.

Komende vier jaar zet de SP in op de bouw van 6000 nieuwe en duurzame woningen waarvan minimaal 2000 betaalbare huurwoningen onder de 640 euro huur per maand. Door de extreem lage rente kunnen woningcorporaties voor het eerst in de geschiedenis rendabel betaalbare huurwoningen bouwen. Daarom is nu het moment om de opgelopen achterstand in de sociale huursector substantieel in te lopen. Om de betaalbare woningvoorraad verder op peil te brengen, zullen woningcorporaties moeten stoppen met sloop en verkoop van sociale huurwoningen. Voor elke verkochte huurwoning krijgen corporaties de verplichting minimaal drie nieuwe betaalbare huurwoningen terug te bouwen. En in wijken waar de wachttijd langer is dan gemiddeld worden geen huurwoningen verkocht. De woonlasten voor huurders moeten met 100 euro per maand omlaag, omdat woningcorporaties op dit moment per huurwoning gemiddeld 1500 euro winst per jaar maken. En ouderen moeten zonder huurverhoging kunnen verhuizen naar een kleinere woning in de buurt, zodat er ruimte komt voor gezinnen. Tot slot bouwen we 2000 extra kamers, om te voorkomen dat jongeren in de armen van huisjesmelkers worden gedreven en verkamering van gezinswoningen wordt tegengegaan. Dat is goed voor jongeren en studenten en dat is goed voor de leefbaarheid van onze wijken.

En wat betreft middeldure huur tot 900 euro per maand. Die woningen moeten er ook komen voor huishoudens met een inkomen rond de 45.000 euro. Daarvan gaan we er 1000 realiseren, zonder dat we huurders met een lager inkomen in de kou laat staan.

Hans van Hooft, SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen en nummer 3 op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen

Dit opiniestuk verscheen in de Gelderlander van 6 maart 2018

Reactie toevoegen

U bent hier