h

Meerkeuzevragen voor stadsbestuur over lening Het Groene Hert

29 oktober 2013

Meerkeuzevragen voor stadsbestuur over lening Het Groene Hert

De SP is niet tevreden met de antwoorden die het Nijmeegse college van B&W heeft gegeven over de geheime lening die de gemeente verstrekte aan Het Groene Hert. Ondanks het indienen van schriftelijke vragen en meerdere mondelinge besprekingen kwamen er geen duidelijke antwoorden over de beweegredenen van het stadsbestuur om een ton te lenen aan de klimaatwinkel. Om het college op weg te helpen dient de SP samen met de VVD de eerder gestelde schriftelijke vragen opnieuw in; deze keer in multiple-choice vorm zodat het stadsbestuur niet ontwijkend kan antwoorden.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft ligt de originele wijze van vragen toe: “Het college heeft bij herhaling geen duidelijk antwoord gegeven op een aantal vragen. Ook in de beantwoording op schriftelijke vragen wordt volledig voorbij gegaan aan de kern van de vraagstelling en is er voornamelijk geknipt en geplakt uit een eerdere brief aan de raad. Dat maakte een goede raadsbehandeling niet mogelijk, omdat er geen duidelijkheid was over de feiten waarnaar werd gevraagd. Daarom herhalen we de vragen nogmaals, en stellen we deze vragen in een multiple-choice vorm. We verzoeken het college dan ook dringend om de vakjes aan te kruisen die van toepassing zijn.”

In mei raakte GroenLinks-wethouder Jan van der Meer in opspraak toen de voltallige oppositie op initiatief van de SP schriftelijke vragen stelde over de lening van 100.000 euro die Van der Meer in het geheim aan de noodlijdende klimaatwinkel verstrekte. Kort nadat de lening was afgegeven ging het Groene Hert alsnog failliet en is de gemeente het geld dus kwijt. Veel partijen zijn - evenals de SP - van mening dat de lening nooit verstrekt had mogen worden zonder medeweten van de gemeenteraad.

Bekijk hier de schriftelijke meerkeuzevragen
Bekijk hier de beantwoording van de eerder gestelde vragen van 30 september

Zie ook:
5-7-2013: Geheime lening klimaatwinkel: alle feiten moeten boven tafel
24-05-2013: Oppositie wil opheldering over gemeentelijke lening Het Groene Hert

U bent hier