h

Coalitie houdt wethouder de hand boven het hoofd inzake parkeerdrama

7 juni 2012

Coalitie houdt wethouder de hand boven het hoofd inzake parkeerdrama

Het onlangs uitgekomen onderzoek naar de problematische invoering van de nieuwe parkeerpalen in Nijmegen liegt er niet om. Wethouder Beerten (D66, mobiliteit) heeft fout op fout gestapeld en de gemeenteraad te laat geinformeerd over de problemen met de nieuwe automaten. Eind maart diende de SP-fractie met steun van de voltallige oppositie al een motie van wantrouwen in tegen de wethouder, maar coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 besloten de wethouder in het zadel te houden in afwachting van nader onderzoek. Maar ook nu er een onderzoek ligt met spijkerharde conclusies weigert de wethouder zijn verantwoordelijkheid te nemen en wordt hem door de coalitiepartijen de hand boven het hoofd gehouden.

Het rapport over de aanbesteding en invoering van de nieuwe parkeerpalen in Nijmegen bevat voor de SP-fractie niets nieuws en biedt hoogstens een extra bevestiging van datgene wat de SP al wist: De wethouder heeft geblunderd en de problemen te lang gebagatelliseerd.

Maandenlang hebben de 260 nieuwe parkeerautomaten niet,- of slecht gewerkt, met aanzienlijke imagoschade en misgelopen parkeerinkomsten voor de gemeente Nijmegen als gevolg. De uitkomsten van het rapport vormden voor de SP aanleiding om woensdagavond opnieuw het aftreden van de wethouder te eisen. Net als in maart werd de oproep van de SP gesteund door de voltallige oppositie, maar ook nu gaven de coalitiepartijen niet thuis waardoor de wethouder mag aanblijven.

Het rapport benadrukt hoe onverstandig het is geweest om alle parkeerautomaten in één keer te vervangen zonder eerst een praktijktest te houden. Daarnaast heeft de wethouder te veel vertrouwd op toezeggingen van de leverancier en signalen van niet-functionerende parkeerpalen volledig genegeerd. Ook wordt het wethouder Beerten in het rapport aangerekend dat de gemeente vooraf geen risicoanalyse heeft uitgevoerd, waarmee eventuele problemen met de nieuwe automaten voorkomen hadden kunnen worden.

De wethouder heeft willens en wetens het risico genomen de stad te confronteren met niet werkende parkeerautomaten en daarmee de stad de facto als proeftuin voor nieuwe parkeerautomaten gebruikt. In plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen legt wethouder Beerten de verantwoordelijkheid volledig neer bij de leverancier. Met het parkeerdrama is de stad nodeloos geconfronteerd met een kostenpost van miljoenen aan imagoschade en parkeerinkomsten.

SP-raadslid Cor van Norel: “Het lijkt wel alsof ik heel een ander rapport heb gelezen dan de coalitiepartijen. In dit rapport wordt nog maar eens bevestigd dat wethouder Beerten de regie volledig kwijt was. Het verbaast me dat de wethouder niet met het schaamrood op de kaken erkent dat hij heeft gefaald en zijn conclusies trekt. Wat moet een wethouder nog meer fout doen voordat de coalitiepartijen concluderen dat hij moet vertrekken?”

21-03-2012: Oppositie zegt vertrouwen in wethouder op.

U bent hier