h

Bewoners Brakkenstein in actie voor biebfunctie

18 april 2012

Bewoners Brakkenstein in actie voor biebfunctie

Bewoners in Brakkenstein komen deze week in actie tegen het verdwijnen van de bibliotheek uit Brakkenstein. Op een bewonersavond op initiatief van de SP hebben bewoners een comité gevormd dat komende week aan de slag gaat met een petitie om een bibliotheekfunctie in Brakkenstein te behouden. De OBGZ maakte pas kort geleden bekend dat de bibliotheek in Brakkenstein op 27 april haar deuren sluit. Het comité wil dat de beloofde alternatieven voor de bieb snel worden gerealiseerd.

Door bezuinigingen op de bibliotheek moeten 7 van de 12 Nijmeegse wijkfilialen hun deuren sluiten. Zeer tegen de wens van de SP heeft het gemeentebestuur tot de afbraak van deze belangrijke voorziening besloten. De eerste vestigingen zijn inmiddels opgedoekt en per 27 april verliest ook Brakkenstein haar bibliotheek.

Zodra het filiaal aan de Kanunnik Faberstraat sluit moet Brakkenstein het zonder bibliotheek stellen. Daarmee komt een einde aan een belangrijke en laagdrempelige wijkvoorziening. Met name voor ouderen en kinderen is dat een groot gemis.

Het stadsbestuur heeft beloofd om het verdwijnen van het filiaal op te vangen met goede alternatieven. Te denken valt hierbij aan een bibliotheek in de school waar kinderen en jongeren terecht kunnen. Een andere invulling kan ook een bibliotheek in woonzorgcomplex Brakkenstein zijn, waar alle ouderen boeken kunnen lenen, bestellen en terugbrengen.

Het college van GroenLinks, PvdA en D66 lijkt van deze belofte vooralsnog niets waar te maken. Dit betekent dat kinderen en ouderen uit Brakkenstein voortaan naar het centrum van de stad moeten om een boek te lenen.

Het comité van bewoners gaat per direct aan de slag in de wijk om handtekeningen op te halen voor behoud van een bibliotheekfunctie in de wijk.

www.onzebiebmoetblijven.nl

U bent hier