h

SP en wijkbewoners nemen afscheid wijkbieb Nijmegen-West

21 december 2011

SP en wijkbewoners nemen afscheid wijkbieb Nijmegen-West

De SP heeft vandaag in Nijmegen-west actie gevoerd tegen de bezuinigingen op de bibliotheek. De bezuinigingen van het stadsbestuur van GroenLinks, PvdA en D66 dwingen 7 van de 12 Nijmeegse wijkbibliotheken hun deuren te sluiten. Het eerste slachtoffer daarvan – het filiaal Tweede Oude Heselaan – was vandaag voor het laatst open. De SP trakteerde bezoekers op een plak cake als troost bij het 'heengaan' van hun bibliotheek.

Veel wijkbewoners kwamen vandaag afscheid nemen van hun wijkbieb. Er was veel verontwaardiging over de bezuinigingen van de gemeente op de bibliotheken. SP raadslid Bert Velthuis sprak met de bezoekers van de bieb: “Net als de wijkbewoners is de SP boos over de kaalslag die op de Nijmeegse bibliotheek wordt gepleegd. En dan wordt dit bibliotheekfiliaal aan de Tweede Oude Heselaan ook nog eens opgedoekt zonder dat wijkbewoners hierover fatsoenlijk zijn ingelicht. Begin 2012 verdwijnt ook nog eens het biebfiliaal in Neerbosch-Oost. Dan zit heel Nijmegen-West zonder bibliotheek.”

De Nijmeegse coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 zegt extra te investeren in cultuur, maar snijdt juist fors in de meest laagdrempelige en toegankelijke vorm van cultuur: de wijkbibliotheek. Meer dan de helft van de wijkfilialen verdwijnt met een bezuiniging van 6 ton op een totaal budget van 5,2 miljoen euro voor de bibliotheek.

Bert Velthuis: ”Dit is een domme en onnodige bezuiniging. De bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn, voor jong en oud. Dat doe je het beste door de bieb in de wijk te behouden. Dat is mogelijk door wat minder extra subsidie te geven voor de schouwburg en uitkijkkonijnen. Het lijkt wel alsof het stadsbestuur geen seconde wil wachten met het afbreken van de wijkbibliotheek. Heel Nijmegen-West komt zonder bibliotheek te zitten terwijl dit juist zo’n belangrijke voorziening is in een stadsdeel waar een gang naar de bibliotheek voor veel mensen niet vanzelfsprekend is.”

De SP stelt samen met bewoners alles in het werk om te voorkomen dat Nijmegen-West zonder bibliotheek komt te zitten. Bewoners die willen dat hun wijkbibliotheek niet verdwijnt kunnen de online petitie tekenen op www.onzebiebmoetblijven.nl en actieposters achter hun raam hangen die gratis bij de SP te bestellen zijn.

Meer foto's: klik hier voor een dia-show met foto's van de actie.

U bent hier