h

Bezuiniging gesubsidieerde arbeid: 'Onnodig, dom en kortzichtig'

6 november 2010

Bezuiniging gesubsidieerde arbeid: 'Onnodig, dom en kortzichtig'

Vele honderden mensen in Nijmegen zijn bezorgd, boos en verontwaardigd over de plannen van het stadsbestuur om komende twee jaar driekwart van de 800 gesubsidieerde banen te schrappen. Dit betekent voor een groot deel van de werkers in de gesubsidieerde arbeid dat ze terugvallen in de bijstand. Bovendien betekent dit het einde voor vele tientallen kleine organisaties die nu alleen kunnen bestaan dankzij de inzet van medewerkers met een gesubsidieerde baan. Kinderboerderijen, naschoolse opvang, hobbywerkplaatsen, sportclubs, jongerencentra, wijkwinkels, kleine musea en educatieve natuurtuinen allemaal worden ze hard getroffen door de bezuinigingswoede van de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66.

Een groot deel van de 800 werkers met een gesubsidieerde baan worden door het stadsbestuur met één pennestreek bij het oud vuil gezet. De afgelopen 15 jaar heeft de stad enorm van deze mensen geprofiteerd. Werkers in de gesubsidieerde arbeid doen nuttig, belangrijk en vaak noodzakelijk werk voor een maximaal inkomen rond het minimumloon. Bovendien voeren deze mensen bij grotere organisaties taken uit waarvoor in het verleden een normaal CAO-loon werd betaald. Gemeente en grotere organisaties zitten met hun gesubsidieerde medewerkers al jaren voor een dubbeltje op de eerste rang.

Met de plannen van het stadsbestuur staan straks minimaal 400 mensen op straat. Het overgrote deel van de ontslagen medewerkers zal uiteindelijk in de bijstand belanden. Er is geen enkele reden om te denken dat deze mensen een goede kans maken op de arbeidsmarkt. Organisaties die gesubsidieerde medewerkers behouden of in dienst nemen, zullen kiezen voor het best functionerende personeel. De minder rendabelen komen op straat te staan zonder perspectief op een baan. Zij raken tot 600 euro per maand aan inkomen kwijt. En woon je toevallig samen met een verdienende partner, dan hou je helemaal niks meer over. Stank voor dank na vaak jarenlange trouwe dienst.

De plannen van het stadsbestuur zijn bovendien gebaseerd op financieel drijfzand. Nergens is er rekening mee gehouden dat het overgrote deel van de ontslagen medewerkers na maximaal drie jaar WW weer terugkomt in de bijstand. Met een beetje pech komt een bezuiniging van 9 miljoen euro op 400 subsidiebanen terug als een kostenpost van 6 miljoen euro voor 400 bijstandsuitkeringen. Tel uit je winst.

PvdA en GroenLinks zijn als een blad aan de boom gedraaid. Vlak voor de verkiezingen beloofden beide partijen nog plechtig voor de camera pal te staan voor de mensen met een gesubsidieerde baan. Nu het er echt op aankomt laten ze het volledig afweten.

Het wegbezuinigen van de gesubsidieerde banen is onnodig, dom en kortzichtig. De SP heeft een alternatief waarmee op een sociale manier wordt bezuinigd zónder gedwongen ontslagen en mét behoud van 700 banen. Daarmee garanderen we bovendien de toekomst voor alle kleine clubjes en instellingen die nu afhankelijk zijn van gesubsidieerde arbeid.

Dat kan door minimaal 100 gesubsidieerde banen om te zetten in regulier werk en door ruim honderd 62-plussers op vrijwillige basis vervroegd te laten uittreden. Om 600 gesubsidieerde banen te behouden moet er 9 miljoen euro elders bespaard worden. Dat doen we door alle werkgevers 20 procent van de loonkosten te laten betalen waarbij de gemeente garant staat voor alle kleine clubjes die dit zelf niet kunnen opbrengen. Ook kan er fors bespaard worden op dure reïntegratietrajecten die in de praktijk weinig opleveren. Reïntegratie blijkt in tijden van groeiende werkloosheid uiterst ineffectief: het levert geen nieuwe banen op en leidt hooguit tot stijging op de kansenladder voor de één ten koste van de ander. Tot slot kan de gemeenteraad er voor kiezen 2 miljoen minder belastingverlaging te geven aan bedrijven, waarvan de helft ook nog eens terecht komt bij enkele hele grote bedrijven. Er blijft dan nog steeds een belastingverlaging van 1,5 miljoen euro over, toch een bijzonder aardige geste aan hen die eigenlijk best wat kunnen missen.

Bij elkaar opgeteld leveren deze maatregelen genoeg op om alle mensen werk en hun huidige inkomen te garanderen. Dat is toch heel wat beter dan de bijstandsgarantie voor 400 mensen die het stadsbestuur nu afgeeft.

Het college van GroenLinks, PvdA en D66 legt de rekening van de crisis helemaal neer bij de mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben. Aan hen wordt de grootste bijdrage gevraagd. Sterker nog, de grootste bedrijven in de stad krijgen een forse belastingverlaging, mensen met een gesubsidieerde baan worden als oud vuil aan de kant geschoven. Als SP kiezen we voor solidariteit en laten we de rekening van de crisis betalen door degene die het meeste kunnen missen. In voorgaande colleges met SP, PvdA en GroenLinks werden die sociale keuzes wel gemaakt. Het is nu zaak om met name PvdA en GroenLinks op socialere gedachten te brengen.

Hans van Hooft, fractievoorzitter SP Nijmegen
Senay Akdemir, raadslid SP Nijmegen

Dit artikel verscheen 6 november 2010 in De Gelderlander

Lees het alternatief voor de bezuiniging gesubsidieerde arbeid
Weblog: Raad Nijmegen steunt plannen afbouw subsidiebanen - 4 november 2010
Weblog: Massaal protest gesubsidieerde werkers - 3 november 2010
Nieuwsbericht: Gesubsidieerde werkers op straat, het kan anders! - 28 oktober 2010

U bent hier